fundacja

Sobory Rusi Kijowskiej jako opoka ducha w życiu narodu ukraińskiego i w Liście „Orientale Lumen” świętego Jana Pawła II

Autor Mokry Włodzimierz
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 302
Rok wydania 2014

CENA: 52,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Sobory Rusi Kijowskiej jako opoka ducha w życiu narodu ukraińskiego i w Liście „Orientale Lumen” świętego Jana Pawła II

Собори київської русі як опора духув житті українського народу та в листі „Orientale Lumen” святого Івана Павла ІІ

Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom XXII

Nadzieje Ukraińców na pokój w ich ojczyźnie wzmacnia okazywana przez cały demokratyczny świat solidarność z eurointegracyjnymi dążeniami Ukrainy. 

Z wciąż boleśnie doświadczanej ziemi ukraińskiej przez mroźne miesiące trwania Euromajdanów płynęły i nadal płyną z cerkwi i placów Ukrainy, a także z kościołów w Polsce, Europie i w świecie modlitwy o pokój, kierowane do bogatego w miłosierdzie Boga oraz do nowych świętych papieży Jana Pawła II i Jana XXIII, znających jak nikt dotąd dramatyczne dzieje Ukraińców pragnących godnego i bezpiecznego życia w rodzinie życzliwych sobie narodów Unii Europejskiej (s. 219).
Spis treści:
Wprowadzenie
Kijowski sobór Św. Sofii – Mądrości Bożej, monastery Św. Ireny, Św. Jerzego, Św. Dymitra, Wydubicki, Mychajło-Archangielski i inne
Sobory miejscem promieniowania łaski – miłości Boga Ojca
Święci Borys i Gleb – owoce łaski
Ławra Kijowsko-Peczerska jako kolebka monastycyzmu i ośrodek kultury narodowej na ziemiach ukraińskich w XI–XV wieku
Ukraińscy dziedzice dzieła „pierwszych mnichów” kijowskich w XII–XV wieku
Obrzędowo-modlitewna forma wiecznej pamięci o przodkach
Chrzest – narodziny nowego, wewnętrznego człowieka
Bogarodzica – niezawodna Przewodniczka na wspólnej drodze pielgrzymowania chrześcijan Wschodu i Zachodu ku Orientale lumen – Jezusowi Chrystusowi
Monastycyzm jako wzorzec życia chrztem. Chleb Słowa i Eucharystia
Chrystus światłością, która oświeca drogę i objawia przejrzystość wszechświata
Aby słowo Boga i Jego chwała mogły rozbrzmiewać w każdym języku – Chrystus mówi językiem różnych ludów
Przyczyny w pełni niezrealizowanej idei Cyrylometodiańskiej na Ukrainie
Rusyfikacja Ukrainy jako uzasadnienie zaborczej wojny Rosji
Aktualność nauczania Jana Pawła II w sprawie języka liturgii
Naród ukraiński zachowa wieczną pamięć o bohaterach Niebiańskiej Sotni

Dokumenty:
List Apostolski Orientale lumen Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do duchowieństwa i wiernych w setną rocznicę Listu Apostolskiego Orientalium Dignitas Papieża Leona XIII
Imiona ukraińskich bohaterów Niebiańskiej Sotni poległych na Euromajdanie 2014 roku
Bibliografia
Indeks nazwisk


POLECANE PRODUKTY

Lotnisko

Siergiej Łojko

Kraków

CENA: 42,00 zł