fundacja

Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX

Autor redakcja: Agnieszka Gronek, Alicja Nowak
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 376
Rok wydania 2014

CENA: 52,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX
redakcja: Agnieszka Gronek, Alicja Nowak
Роль монастирів у формуванні української культури у ХІ–ХХ віках

Spis treści:
Wstęp (Alicja Nowak, Agnieszka Gronek)

I. Obraz mnicha
Włodzimierz Mokry: Ławra Kijowsko-Peczerska jako kolebka monastycyzmu i ośrodek kultury narodowej na ziemiach ukraińskich w XI–XV wieku

Michał Janocha: Ikonografia świętych ojców ruskiego monastycyzmu
Тетяна Трофименко: Монаше покликання у творчості Кирила Транквіліона Ставровецького
Ольга Кіх-Маслей: Стиґматичка Настя Волошин – „вибрана в українському народі”, чи „жертва на показ”?

II. Dzieje monasterów
Андрій Стасюк: Середньовічний монастир у Галичі: від св. Пантелеймона до св. Станіслава
Przemysław Nowakowski: Klasztor i kościół w Milatynie Nowym – ośrodek kultu Pana Jezusa Milatyńskiego
Бернадетт Пушкаш: Монастир василіян та церква Святого Архангела Михаїла в Маріяповчі і їх обладнання XVIII століття
Paweł Sygowski: Monaster werchracki i jego opis wizytacyjny z 1764 roku
Bernadetta Wójtowicz-Huber: Wielka Reforma Zakonu Ojców Bazylianów w kontekście polsko-ukraińskiej debaty narodowej w Galicji lat osiemdziesiątych XIX wieku
Michał Wawrzonek: Klasztor w Dobromilu: u źródeł nowoczesnej ukraińskiej wschodnioeuropejskiej tożsamości
Witold Bobryk: Działalność zakonów greckokatolickich wśród wiernych obrządku bizantyńsko-słowiańskiego na terenie byłego Królestwa Polskiego w okresie międzywojennym

III. Dzieła artystyczne
Agnieszka Gronek: Wyjątkowe przedstawienie Umywania nóg na ikonie Męki Pańskiej z Uherców ilustracją monasterskiego wielkoczwartkowego obrzędu
Alicja Z. Nowak: Pieczerska oferta wydawnicza w pierwszej połowie XVII wieku a rozwój kaznodziejstwa prawosławnego
Anna Warzecha: XVII-wieczna pracownia hafciarska w klasztorze Wniebowstąpienia w Kijowie na przykładzie tkanin w zbiorach polskich
Юрій Ясіновський: Українські монастирі у розвитку музичного мистецтва
Dariusz Matelski: Utracone dziedzictwo kultury Polaków i Ukraińców w wojnach XVII i XVIII wieku
Maciej Orzechowski: Ikonografia tematu Najświętszego Serca Jezusowego w pobożności bazyliańskiej i studyckiej do likwidacji Cerkwi greckokatolickiej po II wojnie światowej

IV. Varia
Świadectwa
Krystyna Czerni: „Ucieczka na pustynię”. Jerzy Nowosielski jako nowicjusz studyckiej Ławry św. Jana Chrzciciela we Lwowie (październik 1942 – lipiec 1943)
Natalia Wus: Wschodnia gałąź Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego w greckokatolickiej metropolii lwowskiej w latach 1926–2000

Relacje
Rafał Kęsek: Udział duchowieństwa zakonnego w życiu społeczno-politycznym Ukrainy
Michal Glevaňák: Monaster w Legnawie, legenda czy rzeczywistość? Próba szkicu historycznego


POLECANE PRODUKTY

Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів

Зашкільняк Леонід, Крикун Микола

Львів

CENA: 95,00 zł