fundacja

Apostolskie słowo Jana Pawła II na Ukrainie w 2001 roku

Mokry Włodzimierz

Kraków

CENA: 49,00 zł

Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie

red. Włodzimierz Mokry

Kraków

CENA: 52,00 zł

II Krakowskie Spotkanie Ekumeniczne "Abyśmy byli jedno"

Papieska Akademia Teologiczna

Kraków

CENA: 16,00 zł

Nadzieja w dialogu

Hryniewicz Wacław

Warszawa

CENA: 49,00 zł

Papieskie posłania Jana Pawła II do Ukraińców

Włodzimierz Mokry

Kraków

CENA: 52,00 zł

Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Mirosława Kawecka

Lublin

CENA: 37,00 zł

Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX

redakcja: Agnieszka Gronek, Alicja Nowak

Kraków

CENA: 52,00 zł

Strona: 1 2 | 3 | ... z 3