fundacja

Religia i polityka na współczesnej Ukrainie. Cerkiew prawosławna i greckokatolicka jako elementy ukraińskiego systemu politycznego

Autor Michał Wawrzonek
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 302
Rok wydania 2015

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Michał Wawrzonek
Religia i polityka na współczesnej Ukrainie. Cerkiew prawosławna i greckokatolicka jako elementy ukraińskiego systemu politycznego
Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom XXI


Міхал Вавжонек
Релігія і політика  в сучасній Україні. Православна і Греко-католицька церкви  як елементи української політичної системи
Бібліотека Фундації св. Володимира, том XХI 


Autor bada nie tylko „konstrukcyjne” relacje i zależności systemu oraz jego podsystemów, wzajemne wpływy oraz czynniki warunkujące. W tej warstwie badawczej interesujące są także jego rozważania na temat ukraińskiego sposobu rozumienia pluralizmu, patrymonializmu, demokratyzacji, związków z zachodem, postkomunizmu, globalizacji i sekularyzacji. Paradoksalne z pozoru ujęcie religii jako podsytemu nowoczesnego społeczeństwa oraz badanie miejsca kościołów w obrębie systemu politycznego wydaje się być dobrym pomysłem badawczym w sytuacji, gdy tradycja staje się tworzywem społecznego konstrukcjonizmu. 

Autor, konstruując ukraińską politeię przy pomocy metody fenomenologicznej, zdaje sobie sprawę z roli tradycji utraconej. Dlatego też postrzega procesy społeczne i polityczne w perspektywie długiego trwania cywilizacji i religii. To bodajże największa wartość książki Michała Wawrzonka. Spośród większości prac poświęconych analizie systemu politycznego Ukrainy recenzowana książka wyróżnia się zrozumieniem głębszych, bo cywilizacyjnych i religijnych, uwarunkowań praktyki politycznej. Dla mnie najbardziej interesującymi były rozważania autora na temat wpływu kijowskiego prawosławia na kształtowanie się kultury politycznej i ekonomicznej wolności. Ogromny walor książki Michała Wawrzonka stanowi przypomnienie uprawianej w Kijowie refleksji na temat chrześcijańskich podstaw wspólnoty politycznej. To kwestia niezwykle ważna w społeczeństwie, które odczuwa deficyt tożsamości i zarazem kolejny ważny przyczynek do socjologii pogranicza, o której pisała Jadwiga Staniszkis. [...] Książka Michała Wawrzonka stanowi ważny krok w kierunku uświadomienia nam jak wiele możliwości – nie tylko poznawczych – kryje w sobie współczesna polityka na Ukrainie.
Z recenzji dr hab. Włodzimierza Marciniaka


Michał Wawrzonek, politolog i filolog, adiunkt w Katedrze Ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wydał monografie: Екуменічна діяльність митрополита А. Шептицького в Україні та в Росії (Roma 2006) oraz Religion and Politics in Ukraine: The Orthodox and Greek Catholic Churches as Elements of Ukraine’s Political System, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014. Publikował także w czasopismach naukowych: „Slavia Orientalis”, „Journal of Ukrainian Studies”, „East European Politics & Societies”, „Український Історичний Журнал”, „Схід/Захід”, „Politeja”, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”. Autor esejów oraz artykułów popularno-naukowych, które ukazywały się w „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”, „Znaku”, „Pressjach”. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2004 r. Obszary zainteresowań badawczych: społeczne i polityczne aspekty funkcjonowania religii we współczesnej Ukrainie, postsowiecka kultura polityczna, postkomunizm. 


POLECANE PRODUKTY

Гетьманська столиця Батурин

Віктор Киркевич, Володимир Віроцький

Київ

CENA: 45,00 zł