fundacja

Lwowskie sacrum, kijowskie profanum. Grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej od pierestrojki do pomarańczowej rewolucji

Autor Tomasz Szyszlak
Miejsce wydania Warszawa
Liczba stron 344
Rok wydania 2012

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Położenie Ukrainy na styku wyznaczonych przez Samuela Huntingtona cywilizacji prawosławnej i zachodniej przełożyło się na zróżnicowanie wyznaniowe tego kraju. Współcześnie, obok Kościoła prawosławnego w jedności kanonicznej z Patriarchatem Moskiewskim, funkcjonują niezależne od niego Kościoły wschodnie - ortodoksyjne, nieuznawane przez światową wspólnotę prawosławną: Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego i Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny, a także unickie czy też grekokatolickie, uznające prymat papieża. O ile powstanie niezależnych od Moskwy jurysdykcji prawosławnych jest kwestią ostatnich dziesięcioleci, to próby zjednoczenia Kościoła wschodniego z zachodnim sięgają jeszcze średniowiecza. Początkowo nie dostrzegano wyraźnych skutków wzajemnej ekskomuniki biskupów Rzymu i Konstantynopola z 1054 r., która weszła do historii pod mianem Wielkiej Schizmy Wschodniej. Do powszechniejszej świadomości dotarła w epoce wojen krzyżowych, kiedy to w 1204 r. rycerstwo łacińskie z papieskim błogosławieństwem splądrowało i spaliło stolicę Cesarstwa Bizantyjskiego. Już kilkadziesiąt lat później miały miejsce pierwsze próby zjednoczenia obu Kościołów, które, w mniejszym lub większym stopniu, z inicjatywy jednej lub drugiej strony, trwają do dziś. Niepowodzeniem zakończyły się próby podejmowane w Lyonie w 1274 r. i Florencji w 1439 r. O sukcesach można mówić jedynie w przypadku unii lokalnych, w naszej części Europy przede wszystkim w krajach, w których katolicy rytu łacińskiego stanowili większość, sam Kościół rzymski zaś był konfesją państwową. Wspólną cechą większości unii kościelnych Kościołów wschodnich lub ich części ze Stolicą Apostolską było uznanie zwierzchnictwa papieża i dogmatyki katolickiej przy jednoczesnym zachowaniu starego obrządku i przepisów prawa wewnętrznego, własnej hierarchii i organizacji kościelnej. (Fragment Wstępu).

Zob. recenzję tej książki:

http://czashum.hist.pl/media//files/Wschodnioznawstwo/Wschodnioznawstwo-r2013-t7/Wschodnioznawstwo-r2013-t7-s355-357/Wschodnioznawstwo-r2013-t7-s355-357.pdf