fundacja

...Ten jeszcze jeden okruch Ukrainy - ...Іще один кавалок з України

Autor Wasyl Stus - Василь Стус
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 200
Rok wydania 2011

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

UWAGA: Książka ta jest dostępna również w wersji elektronicznej (ineraktywny pdf) w cenie 39 zł

W celu nabycia elektronicznej wersji książki prosimy:

1) przelać kwotę 39 zł na konto: 78 1240 4650 1111 0000 5159 3449

2) dane do przelewu: Fundacja św. Włodzimierza, ul. Grodzka 21, 31-006 Kraków; w tytule przelewu podać „Zakup książki - Stus”.

3) następnie proszę przesłać e-mailem na adres: fondsw@poczta.onet.pl :
- potwierdzenie przelewu; 
- dane do faktury;
4) na wskazany adres e-mail zostanie przesłany zakupiony e-book wraz z fakturą.
Seria: Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, t. XVI


Stus Wasyl, ...Ten jeszcze jeden okruch Ukrainy, wybrał i przełożył Andrzej Nowak, wstępem opatrzył Włodzimierz Mokry, Стус Василь, ...Іще один кавалок з України. вибрав і переклав: Анджей Новак, вступ: Володимир Мокрий.


Spis treści — Зміст


Володимир Мокрий, “За біль біліша” Україна Василя Стуса ...................... 6
Włodzimierz Mokry, „Bielsza niż ból” Ukraina Wasyla Stusa ......................... 7

*** (Минає час моїх дитячих вір) ................................... 42
*** (Czas mych dziecięcych wierzeń już odchodzi) ............... 43
*** (Незграбно ворон кружеля) ..................................... 44
*** (Niezdarnie krąży kruk śród nieba) .............................. 45
*** (В понеділок зустрівся з дівчиною) ........................... 46
*** (W poniedziałek – spotkał się z dziewczyną) .................. 47
Останній лист Довженка ............................................. 48
Ostatni list Dowżenki ................................................... 49
*** (Даждь нам, Боже, днесь! Не треба завтра) ................. 50
*** (Daj nam dziś, Panie Boże. Jutra – wszak nie trzeba) ......... 51
*** (Я марно вчив граматику кохання) ............................ 52
*** (Marnie mi szła miłości gramatyka) ............................. 53
*** (То все не так. Бо ти не ти) ....................................... 54
*** (Tyś – już nie ty. I wszystko nie tak) ............................. 55
*** (Один лиш час і має совість) .................................... 56
*** (Czas tylko czyste ma sumienie) .................................. 57
Спогад зі сну ............................................................. 58
Wspomnienie senne ..................................................... 59
*** (Вечірнє сонце соснами обгасне) .............................. 60
*** (Wieczorne słońce sosnami zagaśnie) ........................... 61
*** (Дівчина) ............................................................. 62
*** (Dziewczyna) ......................................................... 63
*** (Сонце, бджолами хоре) .......................................... 64
*** (Słońce, od pszczół aż chore) ...................................... 65
*** (Вдивляюся, мов янгол) .......................................... 66
*** (Wpatruję się niczym anioł) ....................................... 67
*** (І не розмерз. І не відтерпнув. Ні) ............................. 68
*** (Nie. Nie odmarzłem. Trwa skurcz bezlitosny) ............... 69
*** (Ви наче нічні криниці) ........................................... 70
*** (Wy – jako te źródła nocą) ........................................ 71
*** (Отак і жив: любив – як пив) ................................... 72
*** (Żyłem, kochałem, jakbym pił) ................................... 73
*** (Це туга. Так. Моя далека туга) ................................ 74
*** (Ot, tęsknota. Tak. Daleka ma tęsknica) ........................ 75
*** (Вбери-но білу сукню) ............................................ 76
*** (Włóż zatem suknię białą) ......................................... 77
*** (Страшна ковбаня – чорна і масна) ........................... 78
*** (Straszne bajoro – i tłuste, i czarne) ............................. 79
*** (На тихі води і на ясні зорі) ..................................... 80
*** (Na ciche wody i na jasne zorze) ................................. 81
*** (Уже Софія відстуменіла) ........................................ 82
*** (I już się Sofia z mgieł wyłoniła) .................................. 83
*** (У небі зорі, в грудях місяць) ................................... 84
*** (Na niebie – zorze, w piersi – księżyc lśni) ..................... 85
Автопортрет зі свічкою ............................................... 86
Autoportret ze świecą .................................................. 87
*** (Синіє сніг по краю серця) ...................................... 88
*** (Śnieg niebieszczeje na obrzeżu serca) .......................... 89
*** (Два вогні горять) ................................................. 90
*** (Dwa ognie płoną) .................................................. 91
*** (Червневий сніг – на безоглядній сопці) .................... 92
*** (Czerwcowy śnieg – na sopce bezlitosnej) ..................... 93
*** (Цей шлях – до себе. Втрачена земля) ....................... 94
*** (Ta droga – to do siebie. Ziemia utracona) ..................... 95
*** (Терпи, терпи – терпець тебе шліфує) ....................... 96
*** (Cierp zatem, cierp – cierpienie cię ogładzi) .................. 97
*** (Вся в жужелиці, поросі, вугіллі) .............................. 98
*** (Cała w żwirze, pyle i węglowym miale) ........................ 99
*** (Не надбудись. А спи, а спи) .................................... 100
*** (Nie, nie budź się. I śpij, i śpij) .................................... 101
*** (Той бідний виквіт рідної землі) ............................... 102
*** (Ten biedny wykwit ojczystej ziemi) ............................ 103
*** (О передсмертні шепоти снігів) ................................ 104
*** (O wy, szeptania śniegów przed agonią) ........................ 105
*** (Колимське сонце стало сторч) ................................ 106
*** (Kołymskie słonce stało sztorcem) .............................. 107
*** (Гора за горою) ..................................................... 108
*** (Góra za górą) ....................................................... 109
*** (Одна гора – зима, а друга – літо) ............................. 110
*** (Jedna góra – to zima; druga była latem) ....................... 111
*** (Стара людина, сопки давні) .................................... 112
*** (Cóż, stary człowiek, sopki dawne) .............................. 113
*** (Москва. Столиця. В сотні лиць) .............................. 114
*** (Moskwa. Stolica. Setki twarzy) .................................. 115
*** (Ти хоре, слово. Тяжко хоре ти) ................................ 116
*** (Tyś chore, słowo. Ciężko jesteś chore) ......................... 117
*** (Впаду – і знову підведусь) ...................................... 118
*** (Upadnę – lecz powstać muszę) .................................. 119
*** (Сьогодні п’єм вино) .............................................. 120
*** (Pijemy wino dziś) .................................................. 121
*** (Зірки палахкотіли в небі) ....................................... 122
*** (Gwiazdy na niebie pełgały) ....................................... 123
*** (І сяло сонце крізь вікно) ........................................ 124
*** (Świeciło słońce w okno chaty) ................................... 125
*** (Тебе я все підносив на руках) .................................. 126
*** (Wznosiłem cię zawsze do góry) ................................. 127
*** (І де він, голос той, – блукає) ................................... 128
*** (I gdzież on, gdzie ów głos się snuje) ............................ 129
*** (Спішать додому козаки) ........................................ 130
*** (Spieszą do domu kozacy) ......................................... 131
*** (А ти! – все спиш, і спиш, і спиш) ............................. 132
*** (A ty – wciąż śpisz i śpisz bez końca) ........................... 133
*** (Сліди обачні на снігу) ........................................... 134
*** (Ostrożne ślady na śniegu) ........................................ 135
*** (Скучив за степом, скучив за лугом) ......................... 136
*** (Tęskno za stepem i za łąką tęskno) ............................. 137
*** (Осінь. Пожовк виноград) ....................................... 138
*** (Jesień. Pożółkł winograd) ......................................... 139
*** (Темно-зелена м’ята) .............................................. 140
*** (Ciemnozielona mięta) ............................................. 141
*** (Не зближуйся. На відстані спинись) ........................ 142
*** (Nie, nie podchodź. Pozostań tam, dalej) ...................... 143
*** (Світання – мов яйця пташині) ................................ 144
*** (Świty – są niczym jajeczka ptasie) .............................. 145
*** (У порожній кімнаті) .............................................. 146
*** (Izba pusta, mroczna) .............................................. 147
*** (Верни до мене, пам’яте моя) ................................... 148
*** (Wróć do mnie, proszę, wróć, pamięci) ........................ 149
*** (На однакові квадрати) ........................................... 150
*** (Na kwadraty takie same) .......................................... 151
*** (Пливуть видіння, пагорбами криті) ......................... 152
*** (Płyną widzenia wśród pagórków skryte) ...................... 153
*** (Прикрийся мідною горою) ..................................... 154
*** (O, przykryj się miedzianą górą) ................................. 155
*** (Ще й до жнив не дожив, зелен-жита не жав) .............. 156
*** (Jeszczem do żniw nie dożył, nie żął łanu żyta) ............... 157
*** (Довкруг – обрізано жалі) ....................................... 158
*** (Wkrąg – wysieczono żale) ....................................... 159
*** (Потрібен янгол помсти. Мій захисник) .................... 160
*** (Potrzebny anioł zemsty. Mój obrońca) ......................... 161
*** (Невже оце ти й є, бідо) .......................................... 162
*** (Tyżeś to, tyżeś, niedolo) .......................................... 163
*** (Ярій, душе! Ярій, а не ридай) ................................... 164
*** (Rozsierdź się, duchu! Niech gniew wstrzyma szloch) ....... 165
*** (Між співами тюремних горобців) ............................ 166
*** (Pośród więziennych wróbli, na dworze) ....................... 167
*** (Вечір. Падає напруго) ............................................ 168
*** (Wieczór. Słońce opada w napięciu) ............................. 169
*** (Я знав майже напевне) .......................................... 170
*** (Byłem nieomal pewien) ........................................... 171
*** (Спочатку вони вбивали людину) ............................. 172
*** (Najsampierw zabijali) ............................................. 173
Вертеп ..................................................................... 174
Jasełka ...................................................................... 175
*** (На колимськім морозі калина) ................................ 176
*** (Wśród Kołymy – zmrożona kalina) ............................ 177
*** (Земля зібгалась, як вода) ....................................... 178
*** (Ziemia – jak woda pomarszczona) ............................. 179
*** (Щодня, щогодини) ............................................... 180
*** (Co dnia, co godziny) ............................................... 181
*** (Братове, о яке сліпуче небо) ................................... 182
*** (Bracie, jakże to niebo oślepia) ................................... 183
*** (Там, за безкраєм, там, за горою) .............................. 184
*** (Tam, za bezkresem, tam, za górą stromą) ..................... 185
Колимська траса ........................................................ 186
Kołymska trasa ........................................................... 187
*** (І небо стало меншати мені) .................................... 188
*** (I niebo staje mi się coraz mniejszym) ........................... 189

Короткі біографічні відомості життя Василя Стуса .......... 190
Krótka notka biograficzna o życiu Wasyla Stusa .................. 191


 


Дивись нижче:
1) титульні сторінки;
2) Вступ В. Мокрого під заколовком: „За біль біліша” Україна Василя Стуса;
3) зміст