fundacja

Sobory Rusi Kijowskiej jako opoka ducha w życiu narodu ukraińskiego i w Liście „Orientale Lumen” świętego Jana Pawła II

Autor Mokry Włodzimierz
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 302
Rok wydania 2014

CENA: 46,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Sobory Rusi Kijowskiej jako opoka ducha w życiu narodu ukraińskiego i w Liście „Orientale Lumen” świętego Jana Pawła II

Собори київської русі як опора духув житті українського народу та в листі „Orientale Lumen” святого Івана Павла ІІ

Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom XXII

Nadzieje Ukraińców na pokój w ich ojczyźnie wzmacnia okazywana przez cały demokratyczny świat solidarność z eurointegracyjnymi dążeniami Ukrainy. 

Z wciąż boleśnie doświadczanej ziemi ukraińskiej przez mroźne miesiące trwania Euromajdanów płynęły i nadal płyną z cerkwi i placów Ukrainy, a także z kościołów w Polsce, Europie i w świecie modlitwy o pokój, kierowane do bogatego w miłosierdzie Boga oraz do nowych świętych papieży Jana Pawła II i Jana XXIII, znających jak nikt dotąd dramatyczne dzieje Ukraińców pragnących godnego i bezpiecznego życia w rodzinie życzliwych sobie narodów Unii Europejskiej (s. 219).
Spis treści:
Wprowadzenie
Kijowski sobór Św. Sofii – Mądrości Bożej, monastery Św. Ireny, Św. Jerzego, Św. Dymitra, Wydubicki, Mychajło-Archangielski i inne
Sobory miejscem promieniowania łaski – miłości Boga Ojca
Święci Borys i Gleb – owoce łaski
Ławra Kijowsko-Peczerska jako kolebka monastycyzmu i ośrodek kultury narodowej na ziemiach ukraińskich w XI–XV wieku
Ukraińscy dziedzice dzieła „pierwszych mnichów” kijowskich w XII–XV wieku
Obrzędowo-modlitewna forma wiecznej pamięci o przodkach
Chrzest – narodziny nowego, wewnętrznego człowieka
Bogarodzica – niezawodna Przewodniczka na wspólnej drodze pielgrzymowania chrześcijan Wschodu i Zachodu ku Orientale lumen – Jezusowi Chrystusowi
Monastycyzm jako wzorzec życia chrztem. Chleb Słowa i Eucharystia
Chrystus światłością, która oświeca drogę i objawia przejrzystość wszechświata
Aby słowo Boga i Jego chwała mogły rozbrzmiewać w każdym języku – Chrystus mówi językiem różnych ludów
Przyczyny w pełni niezrealizowanej idei Cyrylometodiańskiej na Ukrainie
Rusyfikacja Ukrainy jako uzasadnienie zaborczej wojny Rosji
Aktualność nauczania Jana Pawła II w sprawie języka liturgii
Naród ukraiński zachowa wieczną pamięć o bohaterach Niebiańskiej Sotni

Dokumenty:
List Apostolski Orientale lumen Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do duchowieństwa i wiernych w setną rocznicę Listu Apostolskiego Orientalium Dignitas Papieża Leona XIII
Imiona ukraińskich bohaterów Niebiańskiej Sotni poległych na Euromajdanie 2014 roku
Bibliografia
Indeks nazwisk


POLECANE PRODUKTY

Гори Гуцульщини. Путівник, який об'єднує

ред. Анджей Вєльоха

Краків

CENA: 41,00 zł

Gwiazdy i Tryzub. Europejska integracja Ukrainy

Maciej Olchawa

Kraków

CENA: 54,00 zł

Крым: православные святыни: путеводитель

Е.М. Литвинова

Симферополь

CENA: 62,00 zł