fundacja

Ruś Orientalna. Państwo kijowskie wobec cywilizacji Wschodu w teoriach i badaniach naukowych

Autor Paweł Sekuła
Liczba stron 328
Rok wydania 2016

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Ruś Orientalna. Państwo kijowskie wobec cywilizacji Wschodu w teoriach i badaniach naukowych
Seria: Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom XXVI
Jeszcze w 1975 roku Leonid Lelekow pisał, że nad historią sztuki staroruskiej wciąż wisi cień Winckelmanna, a relacje Rusi Kijowskiej ze Wschodem (Orientem) nie znalazły należytego uznania badaczy (...). O Rusi Kijowskiej także jako części świata Orientu pisano w XIX–XXI wieku najczęściej nie w znaczeniu geograficznym, ale cywilizacyjnym, jako zjawisku kulturowym, z uwzględnieniem takich kwestii jak system polityczny, gospodarczy, działalność artystyczna i stosunek do wartości. Ruś miała dzielić z Orientem świat ideałów, posiadała wspólne pojęcia wyobrażeniowe znajdujące również odzwierciedlenie w sztuce. Na tym tle wyraźnie widać odmienność ruskiego kręgu kulturowego, systemu państwowego i struktury społecznej od tych wytworzonych na łacińskim Zachodzie (s. 299). 

Doktor Paweł Sekuła – historyk, kulturoznawca. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Zakres jego zainteresowań badawczych obejmuje dzieje Europy Środkowo-Wschodniej i historię Rosji, antropologię historyczną, historię historiografii ukraińskiej i rosyjskiej.  


 


Załączone pliki: