fundacja

Rozmowa o duchowym świecie. Hryhorij Skoworoda Filozofia – Teologia – Mistyka

Autor Pilipowicz Denys
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 254
Rok wydania 2010

CENA: 34,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Seria: Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom XV

Dokonana w niniejszej książce przez dra Denysa Pilipowicza analiza twórczości Hryhorija Skoworody stanowi najbardziej udaną z dotychczas podejmowanych próbę rekonstrukcji systemu filozoficzno-teologicznego tego, wędrującego po XVIII-wiecznej Ukrainie „miłośnika Biblii”, poszukującego sposobów poznania człowieka i jego dróg do Stwórcy. Jest to praca tym cenniejsza, że – jak zauważyli jej recenzenci – po pierwsze „do tej pory brak było [...] systematycznej, opartej na analizie tekstów samego Hryhorija Skoworody, rekonstrukcji jego systemu filozoficznego”, a Denys Pilipowicz tę zasługującą na „pełne uznanie [...] ambitną próbę podjął” (prof. Stanisław Obirek).
Po drugie „praca ta pobudza do myślenia, inspiruje, miejscami prowokuje. Jest ona dojrzała, samodzielna, oryginalna i wnosi dużo nowego do opracowanej problematyki” (prof. Aleksander Naumow). Mamy zatem „do czynienia z pierwszą w języku polskim próbą naszkicowania filozoficznego wymiaru twórczości Hryhorija Skoworody” – – dodaje S. Obirek.

Prezentowana książka poświęcona została analizie twórczości Hryhorija Skoworody (1722–1794) – myśliciela, poety, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli kultury ukraińskiej. Uniwersalizm jego myśli, bogata symbolika dzieł do dziś wywołują żywe zainteresowanie badaczy i czytelników. W niniejszej pracy pragniemy odnaleźć w myśli Skoworody wewnętrzny związek między tradycją antyczną a chrześcijaństwem w jego patrystyczno-mistycznym nurcie jako fundamentów, na których Skoworoda zbudował swoją filozofię. [...]
W dziele Skoworody uwidacznia się dążenie przedstawicieli kultury ukraińskiej do nowego zdefiniowania swojego miejsca w kontekście europejskim. Odwołując się do tradycji antycznej, filozofii zachodnioeuropejskiej, Skoworoda wpisuje się w kontekst kultury zachodniej, nie odrzucając jednak wartości, których źródłem jest kultura bizantyjskiego Wschodu.