fundacja

Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze

Autor Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Mirosława Kawecka
Miejsce wydania Lublin
Liczba stron 288
Rok wydania 2008

CENA: 37,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Tom „Poznawanie sąsiadów” jest zbiorem prac wpisujących się w dobrze rozwijającą się w środowisku lubelskim polsko-ukraińską współpracę naukową. Ma on charakter interdyscyplinarny, jako że składają się nań prace z wielu dziedzin: teologii, socjologii, filozofii, historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, językoznawstwa. Każda z nich jest oryginalnym studium badawczym wzbogacającym wiedzę o polskiej lub ukraińskiej kulturze, czasem dotyczącym tradycji lub współczesności obydwu narodów. Autorów, polskich i ukraińskich uczonych, łączy poszukiwanie najistotniejszych wartości kultury, a te odsłaniają swój duchowy wymiar i okazują się wspólne, gdyż wyraża się w nich głębia istoty ludzkiej. Zbiór jest cenną pozycją w dobie dążeń do integracji Europy. Wnosi znaczący wkład w przewartościowanie i odmitologizowanie dziejów polsko-ukraińskiego sąsiedztwa oraz w przezwyciężanie stereotypów i odkłamanie historii. Refleksja taka jest niewątpliwie potrzebna obydwu narodom.