fundacja

Papieskie posłania Jana Pawła II do Ukraińców

Autor Włodzimierz Mokry
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 404
Rok wydania 2001

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

UWAGA: Książka ta jest dostępna również w wersji elektronicznej (ineraktywny pdf) w cenie 39 zł

W celu nabycia elektronicznej wersji książki prosimy:

1) przelać kwotę 39 zł na konto: 78 1240 4650 1111 0000 5159 3449

2) dane do przelewu: Fundacja św. Włodzimierza, ul. Grodzka 21, 31-006 Kraków; w tytule przelewu podać „Zakup książki - Papieskie”.

3) następnie proszę przesłać e-mailem na adres: fondsw@poczta.onet.pl :
- potwierdzenie przelewu; 
- dane do faktury;
4) na wskazany adres e-mail zostanie przesłany zakupiony e-book wraz z fakturą.
Włodzimierz Mokry
Papieskie posłania Jana Pawła II do Ukraińców 
Seria: Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom IV


Jeszcze nikt w historii, a zwłaszcza z wysokości Stolicy Apostolskiej nie powiedział światu tyle dobrego o Ukrainie, o jej niełatwych dziejach, kulturze, problemach i nadziejach, co Papież-Słowianin Jan Paweł II, który w jednym z zamieszczonych w tej książce posłań papieskich m.in. powiedział: „Od wielu lat ceniłem wysoko naród ukraiński. Nie były mi obce liczne cierpienia i niesprawiedliwości, jakich doznaliście. Były one i są nadal przedmiotem mojej wielkiej troski. [...] Nie mogę zapomnieć niezliczonych ukraińskich męczenników nie tylko w dawnych, ale również w nie tak dawnych czasach, których większość pozostaje bezimienna, a którzy woleli oddać życie, niż wyrzec się wiary” (Filadelfia, USA, 1979 r.). „O Matko Pocieszenia, składam w Twe dłonie wszystkie wiekowe bóle i cierpienia, modlitwy i świadectwo życia tylu Twoich dzieci; Tobie zawierzam nadzieje i oczekiwania dziedziców Chrztu Rusi, którzy ufają, że za Twoim wstawiennictwem starożytny ród chrześcijański zazna blasku nowego rozkwitu. Przygarnij do Serca, o Matko, lud tęskniący za tym, co utracił, ale który nie przestaje ufać w nadejście lepszych czasów” (Magnum Baptismi Donum).
„Publikacja ta będzie miała duże znaczenie dla społeczeństwa polskiego, a w szczególności dla rozwoju dobrych stosunków polsko-ukraińskich w Polsce – i szerzej, oraz pomoże zarówno dziennikarzom, jak i innym czynnikom opiniotwórczym w przygotowaniu społeczeństwa ukraińskiego do zrozumienia przesłania Papieża i Jego roli we współczesnym świecie” (Stefan Wilkanowicz, „Znak”).
„Sytuacja religijna na Ukrainie nie przestaje budzić zaniepokojenia wielu środowisk. Szczególnie złożona wydaje się być sytuacja Kościołów chrześcijańskich. Jednym z nielicznych hierarchów rozumiejących ową złożoność jest słowiański Papież Jan Paweł II. Od chwili objęcia Stolicy Piotrowej przy różnych okazjach zwracał uwagę na konieczność właściwych rozwiązań, uwzględniających zarówno doświadczenia historyczne, jak i obecną sytuację państwa ukraińskiego” (Ks. prof. Stanisław Obirek SJ, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”).POLECANE PRODUKTY

Нариси з історії Києва

Михайло Кальницький, Дмитро Малаков, Оксана Юркова

Київ

CENA: 75,00 zł