fundacja

Obraz rodziny w ukraińskiej twórczości ustnej i literaturze epoki romantyzmu

Autor Anna Michałko
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 262
Rok wydania 2014

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Obraz rodziny w ukraińskiej twórczości ustnej i literaturze epoki romantyzmu

Образ родини в українській усній творчості  і літературі епохи романтизму

Seria "Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza", tom XXIV


Dr Anna Michałko – absolwentka filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie asystentka w Katedrze Ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują kulturę i piśmiennictwo ukraińskie epoki romantyzmu oraz tradycję ustną.

 


 


W swej zajmującej nie tylko badaczy książce dr Anna Michałko w niepodejmowany dotąd przez ukrainoznawców, oryginalny sposób przedstawia wielowymiarowy obraz rodziny ukraińskiej, wydobyty zarówno z chrześcijańskiej tradycji, którą na przestrzeni stuleci nasiąkała twórczość ustna, jak i z wybranych dzieł literackich i malarskich romantyków ukraińskich. Z chrześcijańskiego podłoża moralnego wyrastają zatem wzorce zachowania i normy postępowania wobec wszystkich członków rodziny ukraińskiej, tworzą atmosferę jej harmonijnego życia.
Autorka umiejętnie odczytuje główną myśl najwybitniejszego poety-malarza ukraińskiego Tarasa Szewczenki, który z jednej strony przedstawia obraz bezbronnego dzieciństwa i skazanej na cierpienie w nieufnym społeczeństwie, uwiedzionej przez rosyjskiego oficera łatwowiernej i porzuconej samotnej matki, której postać urasta do symbolu Ukrainy. Z drugiej zaś strony ten przejmujący i sugestywny szewczenkowski obraz pozbawionego rodzicielskiej, a nierzadko i macierzyńskiej miłości sieroty, a także wizerunek opuszczonej i nieakceptowanej przez środowisko matki, przedstawia na tle pięknej przyrody ukraińskiej kontrastującej z ciężkim życiem rodziny ukraińskiej. Poetyckie kontrastowo zestawione obrazy mają zarazem uświadomić rodakom poety upragnioną przez każdą rodzinę potrzebę i możliwość zapewnienia żyjącym na pszenicznej ziemi synom Ukrainy należnych warunków dla godnego życia i duchowego rozwoju trzypokoleniowej rodziny ukraińskiej, połączonej nierozerwalnym sakramentem małżeństwa.  (Przedsłowie, str. 9, 18)

 


Załączone pliki: