fundacja

Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXIwieku. Historia - religia - kultura - polityka

Autor red. Irena Stawowy-Kawka
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 388
Rok wydania 2012

CENA: 29,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Spis treści

Przedmowa

Kultura i idee
Александр В. Липатов: Славянство как составная часть европейской цивилизации. К давней идее славянского единения и извечной проблеме славянского разъединения
Lilia Moroz-Grzelak: Granice i pamięć jako kategorie południowosłowiańskiej rzeczywistości - kompensacyjne mitotwórstwo, rewizja historii, jugonostalgia
Jan Rychlík: České historické mytý
Maciej Kawka: Współczesny dyskurs polityczny na temat pomników (na przykładzie Macedonii)
Wojciech Wojtasiewicz: Wkład Polaków w rozwój Gruzji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
Magdalena Najbar-Agičić: Historiografia jugosłowiańska czy jugosłowiańskie historiografie? Przykład serbski i chorwacki

Religia
Włodzimierz Mokry: Kulturowe, religijne i polityczne konsekwencje różnego rozumienia idei świętych Cyryla i Metodego wśród Ukraińców, Polaków i Rosjan. Rozważania historyczno-kulturowe
Michał Wawrzonek: Relacje pomiędzy państwem ukraińskim a Cerkwią prawosławną jako element kultury politycznej na Ukrainie
Ewa Bujwid-Kurek: Legitymizacja wolności wyznania w Republice Serbii

Historia
Tadeusz Czekalski: Rosyjska obecność w Albanii w I połowie XX wieku
Катерина Тодороска: Македонско-албанските врски во периодот 1878-1913
Irena Stawowy-Kawka: Problem albański w Ludowej Republice Macedonii (1945-1959)
Mirosław Dymarski: Polityczne i kulturowe relacje czarnogórsko-albańskie w XX i XXI wieku
Стоjан Киселиновски: Македонското население во jужнa Македониjа (XX век)
Геннадий Матвеев: Перелом в политике Москвы на польском направлении в июле 1920 года
Andrzej Essen: „Konsekwentni nieprzyjaciele". Węgierska elita władzy w opinii czechosłowackiej dyplomacji i sfer rządowych w okresie międzywojennym
Krzysztof Nowak: Cierpkie pobratymstwo - stosunki polsko-czechosłowackie w opiniach dyplomacji PRL
Artur Patek: Bułgaria i nielegalna imigracja żydowska do Palestyny w przededniu i w okresie drugiej wojny światowej
Тодор Чепреганов: Американците од словенско потекло и нивната активност во текот на Втората светска воjна
Piotr Żurek: Porozumienie Pavelić-Stojadinović (1954). Chorwacko-serbski dialog czy hipokryzja?
Искра Баева: Цивилизационни аспекти на сътрудничеството между славянските държави от СИВ - 1949-1991

Polityka
Joachim Diec: Dialog słowiańsko-kaukaski i słowiańsko-azjatycki w wydaniu rosyjskim. Rzeczywistość i perspektywy
Rafał Kęsek: Słowianie wobec Tatarów krymskich. Przemiany społeczno-polityczne na terenie Autonomicznej Republiki Krymu w XXI wieku
Rafał Woźnica: Federacja Rosyjska w polityce zagranicznej Turcji po 2002 roku
Mirella Korzeniewska-Wiszniewska: Rosyjskie wpływy polityczne i gospodarcze w Republice Serbii dzisiaj
Zoran Vučković: Społeczeństwo serbskie wobec wyzwań Unii Europejskiej

Noty o autorach