fundacja

Między zachodem a wschodem Tom IV. Życie gospodarcze Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku

Autor Wijaczka Jacek
Miejsce wydania Toruń
Liczba stron 201
Rok wydania 2007

CENA: 31,50 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Artykuły: Piotr Guzowski, Sytuacja ekonomiczna chłopów polskich w XV i XVI w. na tle europejskim; Małgorzata Kołacz, Powinności chłopskie w ziemi chełmskiej w XV-XVI wieku; Jacek Wijaczka, Misja biskupa Juliusza von Pflug do Polski w 1541 r. Przyczynek do dziejów polskiej polityki handlowej w XVI wieku; Igor Kąkolewski, Kwestie gospodarcze a ksenofobia szlachty w Rzeczypospolitej w świetle literatury propagandowej pierwszego bezkrólewia; Zdzisław Noga, Gospodarka finansowa miasta Krakowa w XVI wieku; Zbigniew Anusik, Własność ziemska w województwie kijowskim w świetle rejestru poborowego z 1628 roku; Mirosław Nagielski, Źródła dotyczące zniszczeń wojennych w połowie XVII w. w świetle regresu demograficznego Rzeczypospolitej po potopie; Edmund Kizik, Poradnictwo handlowe w niemiecko-polskich podręcznikach językowych z drugiej polowy XVII i z XVIII wieku; Jerzy Dygdała, Podstawowe problemy skarbowe i ekonomiczne Rzeczypospolitej przełomu czasów saskich i stanisławowskich w ocenie sasko-p


POLECANE PRODUKTY

Війни і мир або „українці – поляки: брати/вороги, сусіди”

Упорядники: Лариса Івшина, Сергій Махун, Володимир Панченко, Юрій Шаповал

Київ

CENA: 83,00 zł

Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców

red. Włodzimierz Mokry

Kraków

CENA: 34,00 zł