fundacja

Między wschodem a zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

Autor Witold Kołbuk, Albert Nowacki, Lubomyr Puszak
Miejsce wydania Lublin
Liczba stron 374
Rok wydania 2010

CENA: 47,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Spis treści. Wstęp. JĘZYKOZNAWSTWO. Magdalena Barańska, Sąsiad - „swój” czy „obcy”? Stereotypy jako podstawa motywacyjna wtórnego systemu onomastycznego na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim; Дмитро Бучко, Принципи і способи номінації поселень Лемківщини; Ewa Gładyś, Реклама як історичне та культурне явище; Tatiana Kołodyńska, Wpływ języka polskiego na fonetykę i leksykę ukraińskich gwar nadsańskich; Ольга Левицкая, Религиозные тексты в программе преподавания русского языка филологам-русистам в Люблинском Католическом университете Ивана Павла II; Michał Łesiów, Treść i osobliwości językowe ukraińskich pieśni wielkopostnych; Maria Mocarz, Sposoby organizacji przekazu elementów kulturowych w przewodnikach turystycznych i ich przekładach; Dagmara Nowacka, Zaimki w zachodnioukraińskim języku literackim XIX w. Tendencje rozwojowe w porównaniu z językiem polskim; Олег Тищенко, Образна номінація прізвиськ. Польсько-східнослов’янські мовні й культурні стереотипи; Małgorzata Wideł-Ignaszcza