fundacja

Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, t. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje

Autor red. Kazimierz Karolczak, Łukasz Tomasz Sroka
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 558
Rok wydania 2010

CENA: 48,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Tom zawiera wyniki badań nad urzędami, urzędnikami i instytucjami funkcjonującymi w mieście w różnych okresach jego dziejów. Teksty opisują historię instytucji świeckich i kościelnych, samorządowych i społecznych, polskich i ukraińskich, ale też żydowskich czy niemieckich

Spis treści
Wstęp

URZĘDY
Mykoła ILKIW-SWYDNYĆKYJ: Kształtowanie kancelarii magistratu lwowskiego w XIV wieku
Oksana WINNYCZENKO: Testamenty szlacheckie w kancelarii lwowskiego urzędu grodzkiego (pierwsza połowa XVIII wieku)
Ołeksij WINNYCZENKO: Rejestracja szlacheckich towarów przez kancelarię lwowskiego urzędu grodzkiego (1631-1640)
Stefan GĄSIOROWSKI: Urząd syndyka żydowskiego w Kazimierzu pod Krakowem i Lwowie w okresie staropolskim
Andrij FEŁONIUK: Urząd landwójta (podwójta) na przedmieściach Lwowa XVI-XVIII wieku
Marian MUDRYJ: Urząd zastępcy marszałka galicyjskiego Sejmu Krajowego (1861-1918)
Marek PRZENIOSŁO: Struktura wewnętrzna, skład członkowski i aparat urzędniczy galicyjskich ośrodków władzy polskiej w początkach niepodległości (1918-1919)
Adam REDZIK: Prokuratoria Skarbu-Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej oddział we Lwowie. Szkic o dziejach instytucji
Stepan KACZARABA: Ekspozytura Urzędu Emigracyjnego w systemie polskich instytucji emigracyjnych
Kostiantyn KONDRATIUK: Lwowska Rada Miejska, 1944-1991

URZĘDNICY
Bogdana PETRYSZAK: Okres lwowski w działalności Piotra Wołframa (1402-1407)
Myron KAPRAL: Ormiańscy i ruscy starsi (seniores) we Lwowie w XVII-XVIII w.: początki, działalność, oddziaływanie
Agnieszka FLUDA-KROKOS: Konfederat lwowski z roku 1622 - próba przedstawienia postaci na podstawie starodruku pt. Confoederacia Abo Umowa Spoina Rycerstwa Koronnego
Renata KRÓL-MAZUR: Rola i działalność lwowskich tłumaczy miejskich i ich przedstawiciel Szymon Donabiedowicz
Ołena ARKUSZA: Gubernatorzy Galicji (1772-1849)
Kazimierz KAROLCZAK: Marszałkowie Galicyjskiego Sejmu Krajowego. Portret zbiorowy
Karolina GRODZISKA: Józef Reichert (1854-1918) radca Sądu Krajowego Wyższego we Lwowie
Stanisław DZIEDZIC: Józef Bilczewski - arcypasterz i włodarz
Renata ZAWISTOWSKA: Dr Franciszek Krček w życiu kulturalnym Lwowa w końcu XIX i na początku XX wiek
Grzegorz MAZUR: Lwowscy wojewodowie w II Rzeczypospolitej
Roman SZUST, Wołodymyr KACZMAR: Mychajło Marczenko: pierwszy radziecki rektor Uniwersytetu Lwowskiego 1939-1940
Hałyna BODNAR: „Lwów zawsze był miastem skorumpowanym": urzędnicy radzieccy w opinii przesiedleńców ze wsi (lata 50-80. XX wieku)

INSTYTUCJE
Agnieszka KAWALEC: Organizatorzy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie 1817-1831
Maria KONOPKA: Funkcjonowanie lwowskich instytucji książki w świetle przepisów prawnych obowiązujących w latach autonomii
Lidia MICHALSKA-BRACHA: Lwowskie Muzeum Historyczne. Idea - ludzie - zbiory (do 1914 r.)
Tomasz J. KOTLIŃSKI: Ustrój i organizacja Lwowskiej Izby Adwokackiej
Tomasz KARGOL: Zapomniana inicjatywa galicyjskiego ziemiaństwa. Związek Ziemian we Lwowie 1907-1918
Oksana WYNNYK: Działalność miejskich kuchni w okresie rosyjskiej okupacji Lwowa (1914—1915)
Artur KUREK: Pierwsze lwowskie stowarzyszenia motocyklowe i automobilowe
Czesław MICHALSKI: Akademicki Związek Sportowy we Lwowie
Małgorzata PRZENIOSŁO: Uczelnie Lwowa w okresie międzywojennym - statuty, władze, administracja
Jurij SMIRNOW: Archidiecezjalny Związek Ormian we Lwowie. Historia i działacze
Marek MIŁAWICKI OP: Klasztor jako instytucja gospodarcza. Działalność gospodarcza dominikańskiego klasztoru Bożego Ciała we Lwowie w okresie międzywojennych (na podstawie „Memoriału gospodarczego za łata 1930-1933")
Joanna PISULIŃSKA: Działalność historyków w polskich instytucjach naukowych Lwowa w okresie międzywojennym
Zoja BARAN: Z historii działalności Polsko-Jugosłowiańskiej Ligi we Lwowie w latach 1923-1939
Adrian TYSZKIEWICZ: Legion Młodych we Lwowie. Przyczynek do dziejów młodzieży sanacyjnej w przedwojennej Małopolsce Wschodniej
Isabel RÖSKAU-RYDEL: Życie społeczne i organizacyjne Niemców galicyjskich we Lwowie w okresie międzywojennym
Łukasz Tomasz SROKA: Problematyka Kościoła Katolickiego i Uniwersytetu Lwowskiego w materiałach księdza Jana Nepomucena Fijałka


POLECANE PRODUKTY

Гетьманська столиця Батурин

Віктор Киркевич, Володимир Віроцький

Київ

CENA: 45,00 zł