fundacja

Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura: studia z dziejów Lwowa, t. 4

Autor red. Kazimierz Karolczak
Miejsce wydania Kraków
Rok wydania 2002

CENA: 48,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

WSTĘP
Orest Nestor Maciuk (1932-1999)

I. Początki miasta i czasy I Rzeczypospolitej
LEONID MACKEWYJ (Lwów): W sprawie przedlatopisowego zaludnienia terytorium Lwowa
ŁUKASZ WALCZY (Kraków): W sprawie początków Lwowa
PIOTR BOREK (Kraków): Lwów w diariuszach i pamiętnikach XVII wieku
WASYL KMET' (Lwów): „Życiorysy biskupów lwowskich obrządku greckiego" - Zabytek historiografii ukraińskiej drugiej połowy XVII wieku
BOŻENA POPIOŁEK (Kraków): Lwów w czasach Augusta II
JERZY MOTYLEWICZ (Rzeszów): Struktura towarowa obrotów handlowych przez komorę celną we Lwowie w latach 1750-1767

II. Pod berłem Habsburgów
RYSZARD WASZTYL (Kraków): Z dziejów lwowskiego wychowania fizycznego i sportu w pierwszej połowie XIX stulecia
OŁENA ARKUSZA (Lwów): Otwarcie Galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie
OSTAP SEREDA (Lwów): „My tu nie przyśli na śmiech": udział włościan wschodniogalicyjskich w wyborach i posiedzeniach sejmowych we Lwowie (lata 60. XIX wieku)
ROMAN SZUST (Lwów): Zainteresowania numizmatyczne we Lwowie (koniec XVIII - początek XX wieku)
MARZENA LUBOWIECKA (Rzeszów): Udział Polaków, Ukraińców i Żydów w Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym we Lwowie w latach 1857-1900
IHOR CZORNOWOŁ (Lwów): Włodzimierz Barwiński w świetle własnej korespondencji z Janem Czerwińskim (w 150. rocznicę urodzin W. Barwińskiego)
JÓZEF BRYNKUS (Kraków): Społeczeństwo ukraińskie Lwowa i wschodniej Galicji w piśmiennictwie politycznym i historycznym Michała Bobrzyńskiego
CZESŁAW MICHALSKI (Kraków): Pierwsze kluby sportowe we Lwowie do 1914 roku

III. Ukraińskie oczekiwania i polska niepodległość
ANNA VERONIKA WENDLAND (Lipsk): Semper fidelis: Lwów jako narodowy mit Polaków i Ukraińców (1867-1939)
KAZIMIERZ KAROLCZAK (Kraków): Stosunek ziemian związanych ze Lwowem do Ukraińców w pierwszej ćwierci XX wieku
MARIAN MUDRYJ (Lwów): Od Austrii do Polski: Problem uniwersytetu ukraińskiego we Lwowie w pierwszej ćwierci XX w.
WŁADYSŁAW MASIARZ (Kraków): Lwów - opiekunem zesłańców syberyjskich i więźniów caratu
SZCZEPAN ŚWIĄTEK (Kraków): Bankowość lwowska i rynek kredytowy w Galicji i Małopolsce Wschodniej (1844-1950)
STEPAN KACZARABA (Lwów): Ekspozytura urzędu emigracyjnego we Lwowie (1923-1932)
JÓZEF HAMPEL (Kraków): Lwów ośrodkiem ukraińskiego ruchu społecznego 1919-1939

IV. II wojna światowa i jej konsekwencje
MYCHAJŁO SZWAHULAK (Lwów): Na przełomie epok. Lwów we wrześniu 1939 roku
ROMAN SYROTA (Lwów): Wahanie brytyjskie, wieści ukraińskie i los Lwowa w pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej (wrzesień - październik 1939 roku)
WŁODZIMIERZ BONUSIAK (Rzeszów): Radziecki aparat okupacyjny we Lwowie w latach 1939-1941
STEPAN MAKARCZUK (Lwów): Ewakuacja Polaków ze Lwowa w latach 1944-1946
KOSTIANTYN KONDRATIUK, WASYL HUŁAJ (Lwów): Ponowienie „sowietyzacji" organów władzy i zarządu miasta Lwowa w pierwszych latach powojennych


POLECANE PRODUKTY

100 найвідоміших шедеврів України

О. Ламонова, Т. Романовська, М. Русяєва та інші

Київ

CENA: 69,00 zł

Gwiazdy i Tryzub. Europejska integracja Ukrainy

Maciej Olchawa

Kraków

CENA: 54,00 zł