fundacja

Lexicon slavo-ruthenicum

Autor Adam Fałowski
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 772
Rok wydania 2013

CENA: 78,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Lexicon slavo-ruthenicum, edycja i wstęp Adam Fałowski

Siódmy tom serii wydawniczej Katedry Ukrainistyki UJ Studia Ruthenica Cracoviensia zawiera edycję fotograficzną rękopiśmiennego słownika (wschodnio)słowiańsko-łacińsko-niemieckiego (nieukończonego, doprowadzonego do litery „o”) z początku XVIII wieku zatytułowanego Lexicon slavo-ruthenicum. Zabytek znajduje się obecnie w oddziale rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie pod dawną sygnaturą Berlińskiej Biblioteki Królewskiej Ms.Slav.Qu.28.
Leksykon znany był badaczom dawnych rękopisów cyrylickich już od połowy XIX wieku (S. Strojew, A.I. Jacymirski, B. Conew), nigdy wszakże nie stał się przedmiotem specjalistycznych studiów językoznawczych. Za jego autora uznaje się, zgodnie z sugestią S. Strojewa, francuskiego orientalistę i poliglotę Mathurina Veyssière de La Croze’a (1661–1739), bibliotekarza Biblioteki Berlińskiej, który do ułożenia słownika wykorzystał fakty leksykalne wydobyte z cyrylickich ksiąg rękopiśmiennych i dostępnych słowników zawierających materiał wschodniosłowiański.
Wstępny ogląd zabytku liczącego 746 stron formatu quarto pozwolił stwierdzić, że stanowi on cenne źródło dla badań dziejów rosyjskiej i zachodnioruskiej leksykografii i leksykologii historycznej, przez co udostępnienie go szerokiemu gronu badaczy wydaje się w pełni uzasadnione.


POLECANE PRODUKTY

Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів

Зашкільняк Леонід, Крикун Микола

Львів

CENA: 95,00 zł

Praktyczny słownik polsko-ukraiński

Oleg Aleksejczu

Kraków

CENA: 60,00 zł

Економічний словник-довідник

Володимир Сухарський

Тернопіль

CENA: 48,00 zł