fundacja

Kresy Południowo-Wschodnie. Historia i Tradycja. 2003

Miejsce wydania Przemyśl
Liczba stron 282
Rok wydania 2003

CENA: 25,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Rocznik Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. Rok 1, Zeszyt 1

pis treści
Wstęp

Rozprawy
August F. Fenczak
"Ecclesia Premisliensis maior", czyli o architekturze i niektórych elementach wewnętrznego wyposażenia kościoła Św. Mikołaja w Przemyślu w świetle źródeł pisanych z XIV i XV wieku
Wioletta Zawitkowska
Modlitewnik Nawojki (Kilka uwag o cennym zabytku piśmiennictwa polskiego i jego autorce. Na marginesie badań nad dziejami rodziny Koniecpolskich w wiekach średnich)
Jerzy Motylewicz
Ubiory mieszczan przemyskich w XVI i XVII w. Z badań nad życiem codziennym mieszkańców Przemyśla
Ks. Zbigniew Bielamowicz
Portret mecenasa sztuki. Rzecz o Aleksandrze Fredrze Biskupie Przemyskim
Agnieszka Bender
Tapiserie z Bieździadki - manufaktury Aleksandra Romera czynnej w latach ok. 1760-1772
Jolanta Wąsacz
Beethoven, rewolucja, romantyzm. Muzyczne idee przełomu XVIII i XIX wieku
Mariola Hoszowska
Obraz kobiet w XVIII-wiecznych podręcznikach historii ojczystej na przykładzie opracowań Fryderyka Augusta Schmidta
Jadwiga Hoff
Podwołoczyska w XIX i pierwszej połowie XX wieku
Maciej Dalecki
Przemyśl w pierwszych latach Polski niepodległej
Ryszard Tłuczek
Ruch narodowy w powiecie przemyskim w latach 1918-1939
Krzysztof Żarna
Wrześniowy kryzys w Czechosłowacji w 1939 roku w ocenie "Gazety Polskiej"
Andrzej Zapałowski
"W matni pragnień i złudzeń. Próby współpracy wojskowej polsko-ukraińskiej w okresie drugiej wojny światowej".

Pożegnanie z Galicją
Renata Hołda
Dynastia i polityka. Uniwersalistyczne aspiracje Habsburgów, a zagadnienia propagandy
Mariusz Patelski
Habsburgowie z Żywca

Miscellanea
Jerzy Motylewicz
Teksty rymowane z drugiej połowy XVII wieku w księdze sądowej Starej Soli
Joanna Rusin
"Piękne i najmilsze z miast jest miasto moje..." Przemyśl we wspomnieniach Zofii z Grodeckich Makuszkowej

Kronika Ignacy Krasicki - materiały z sesji
Teresa Kostkiewiczowa
Krasicki na nowo przeczytany
Grzegorz Zając
O modelach fabularnych powieści Ignacego Krasickiego
Albert Gorzkowski
Gra w Krasickigo, czyli kilka uwag o retoryczności "Satyr" warmińskiego biskupa
Dorota Zehel
Historia zbiorów Muzeum Biograficznego Ignacego Krasickiego w Dubiecku

Józef Piłsudski. Historia i tradycja. Materiały z sesji
Zbigniew Konieczny
Tradycje piłsudczykowskie w Przemyślu
Janusz Polaczek
Kult Józefa Piłsudskiego, a sztuka oficjalna II Rzeczpospolitej
Jan Raćko
Józef Piłsudski a starych kartkach pocztowych
Ryszard Tłuczek
Dwie wielkie osobowości
Andrzej Zapałowski
Józef Piłsudski, a sprawa ukraińska

Z podróży po Kresach
Janusz Polaczek
Pozostałości polskich kolekcji artystycznych na Kresach. Potrzeba badań i inwentaryzacji na przykładzie zbiorów Muzeum Sztuki w Łucku

Recenzje
Marian Kozaczka
Jerzy Jestal "Tożsamość Polaków" Rzeszów 2001,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Joanna Rusin
Wehikułem czasu po Galicji. Refleksje o "Wędrówkach..." Stanisława Grodzkiego

Dodatek - Galeria Historyczna
Janusz Polaczek
Wojna 1809 r. i manewr galicyjski księcia Józefa. Źródła ikonograficzne i malarska legenda


POLECANE PRODUKTY

Нариси з історії Києва

Михайло Кальницький, Дмитро Малаков, Оксана Юркова

Київ

CENA: 75,00 zł

Економічний словник-довідник

Володимир Сухарський

Тернопіль

CENA: 48,00 zł

Крым: православные святыни: путеводитель

Е.М. Литвинова

Симферополь

CENA: 62,00 zł