fundacja

“Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” - “Краківські Українознавчі Зошити”, tom XI-XII

Autor red. Włodzimierz Mokry
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 352
Rok wydania 2010

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Spis treści: 
I. Materiały konferencji naukowej Ukraina i Ukraińcy w epoce „Solidarności” w latach 1980–2000 — Україна і українці в епосі „Солідарності” у 1980–2000 роках
Stanisław Handzlik, Słowo na otwarcie konferencji;
Bohdan Skaradziński, Polskie deklaracje wobec Ukrainy i co dalej?; 

Tadeusz Stegner, Stosunki polsko-ukraińskie w badaniach historyków w Polsce w latach 1980–2000; 
Tomasz Fiałkowski, Krakowski „Znak” i „Tygodnik Powszechny” o Ukrainie; 
Andrzej Izdebski, „Opinia Krakowska” KPN i Towarzystwo Pomost a sprawy ukraińskie;
Janusz Bazydło, Sprawy ukraińskie na łamach lubelskich „Spotkań”; 

Wojciech Maziarski, Polska opozycja wobec narodów i państw ościennych po 1980 roku; 
Ola Hnatiuk, Kultura ukraińska w Polsce w latach 1980–2000; 
Wacław Szlanta, Polskie elity w latach 1980–2000 o pochodzeniu i problemach Łemków-Ukraińców; 
Włodzimierz Mokry, Elity polskie o wolności i niezależności Ukrainy. Od polskiego do ukraińskiego Sierpnia.

II. Materiały konferencji naukowej:
Vergangenheit und Zukunft zwischen Polen und der Ukraine in Europa
Historia i przyszłość Ukrainy i Polski w Europie
Історія та майбутнє між Польщею та Україною в Європі
Johannes Erger, Die europäischen Entwicklungen und diepolnisch-ukrainischen Beziehungen
Йоханнес Ерґер, Європейський розвиток та польсько-українські відносини. Вітальне слово
Vladimir Iliescu, Bemerkungen zur polnisch – ukrainischen Problematik
Włodzimierz Mokry, Współczesne stosunki polsko-ukraińskie widziane przez pryzmat „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza w adaptacji filmowej Jerzego Hoffmana
Robert Friedl, Die Wege des Chmielnicki–Aufstandes in der russisch–sowjetischen Historiographie
Torsten Lorenz, Michał Bobrzyński, die „ukrainische Frage” und die polnischen Nationaldemokraten 1908–1913
Sebastian Gerhardt, Leitlinien polnischer Außenpolitik seit 1989 gegenüber seinen östlichen Nachbarn am Beispiel der Politik gegenüber der Ukraine
Sebastian Gerhardt, Główne tendencje w polityce wschodniej rządu polskiego po roku 1989 na przykładzie polityki wobec Ukrainy
Gerold Posanski, Polen und Ukraine – Vergangenheit und Zukunft
Іван М. Шинкарьов, Польща та Україна в Європi – минуле та майбутнє

III. ARTYKUŁY
Alicja Nowak, Znaczenie płaczu w XVII-wiecznym ukraińskim obrzędzie żałobnym
Anna Michałko, Wychowanie dzieci według nauki św. Jana Złotoustego
Галина Мацюк, Теорія синтаксису в рукописній граматиці Iвана Могильницького
Tadeusz Karabowicz, Poezja Ihora Kałyncia w świetle badań literaturoznawczych
Jarosław Moklak, Aspekt polityczny finansowania „Ruskiej Besidy” we Lwowie – spór polsko-ukraiński na tle dotacji dla teatru w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego, 1866–1870
Monika Ślęzak, Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1989 roku w opinii jej przedstawicieli

V. STUDIA I MATERIAŁY REGIONALNE
Jerzy Hawryluk, Przyłączenie województwa podlaskiego do Korony Polskiej na sejmie lubelskim 1569 roku
Jadwiga Styrna-Nawrocka, Kościół i cerkiew w konserwacji
Сергій Юрченко, Церква Різдва Богородиці у м. Рогатині Івано-Франківської області в контексті сучасної архітектури Великого князівства литовського


POLECANE PRODUKTY