fundacja

“Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” - “Краківські Українознавчі Зошити”, tom III-IV

Autor red. Włodzimierz Mokry
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 542
Rok wydania 1995

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Від редакції. Od redakcji
I. “JAN PAWEŁ II WOBEC WSCHODU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO”

    Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszka Ziejki otwierające sesję

    o. Zdzisław Kijas OFMConv. (Kraków), Jan Paweł II wobec chrztu Rusi-Ukrainy

    Włodzimierz Mokry (Kraków), “Myśląc ojczyzna wyrażam siebie i zakorzeniam...” Ukraińskie czytania poetyckich i religijnych przesłań Karola Wojtyły – Jana Pawła II

    Елена Твердислова (Москва), Папа Римский Иоанн Павел II - литературный портрет

    Mieczysław Jackiewicz (Olsztyn), Ojciec Święty Jan Paweł II i Litwa

    ks. Tadeusz Śliwa (Przemyśl), Stosunek Stolicy Apostolskiej do Kościoła unickiego w XVI–XVIII wieku

    Тарас Возняк (Львів), Між Сциллою і Харибдою: нові проблеми в українській церкві та Апостольська Столиця

GŁOSY Z DYSKUSJI PANELOWEJ
Aleksander Naumow (Kraków), Aleksander Lipatow (Moskwa), Saulius Drazdauskas (Wilno), Vytautas Alisauskas (Wilno), Iwan Hreczko (Lwów), Marian Buczko (Lwów), Rafael Hambarcumian (Armenia)

    Ryszard Łużny (Kraków), Podróż-pielgrzymka Papieża do krajów nadbałtyckich oraz jej słowiańskie aspekty

    Włodzimierz Mokry (Kraków), Sprawy ukraińskie w myśli Jana Pawła II

    – Program sesji “Jan Paweł II wobec Wschodu chrześcijańskiego”

    – Modlitwa wiernych podczas liturgii mszalnej w akademickiej kolegiacie św. Anny

    – Telegram uczestników sesji do Jana Pawła II

    – Telegram uczestników uroczystości konsekracji kaplicy św. św. Borysa i Gleba w Krakowie do Jana Pawła II wraz z odpowiedzią z Watykanu

    – Послання Великий Дар Хрещення Вселенського Архиєрея Iвана Павла II до українців католиків з нагоди тисячоріччя хрещення Київської Руси

    – Апостольський лист Euntes in Mundum Верховного Архиєрея Iвана Павла II з нагоди тисячоліття хрещення Київської Руси

    Мирослав Лабунька (Філядельфія-Мюнхен), Два листи Папи Iвана Павла II з нагоди ювілею тисячоліття хрещення Київської Руси  

    – Апостольський лист римського Архиєрея Iвана Павла II з нагоди 400-річчя Берестейської унії

    Ол. Воронин, У темній неволі: Українська Православна Церква у 19 столітті

    Осип Зінкевич, Справа Української Автокефальної Православної Церкви на процесі Спілки Визволення України і її ліквідація у 1930 р.  

    – Церква мучеників. лист о. Веренфрід ван Страатен

    – Церква мучеників. Доповідь Блаженнішого Патріярха Йосифа Сліпого про Українську Католицьку Церкву по 35-ти роках її переслідування

II. ARTYKUŁY

    Adam Fałowski (Kraków), Wyrazy ukraińskie w najnowszej leksykografii polskiej

    Ольга Сінькевич (Львів), Біблійна основа “Саду божественних пісней” Григорія Сковороди

    Любов Боярська (Київ), Біблійні мотиви в дилогії Василя Земляка “Лебедина зграя” і “Зелені млини”

    Людмила Сірик (Люблін), Волинь у творчій біографії Юзефа Лободовського

    Wiesława Wojtowicz (Kraków), Motyw cerkwi w poezji polskiej po II wojnie światowej  

    Марія Зубрицька (Львів), Феноменологічний аспект категорії читача в поетичній творчості Тараса Шевченка

    Roman Koropećkyj (Cambridge, Mass.), Wizerunek narodowego ruchu ruskiego w powieści Jana Zachariasiewicza “Święty Jur”

    Неоніла Зайченко, Наталія Присяжнюк (Київ), Питання українознавства в аспекті лінгводидактики слов’янських мов

III. STUDIA I MATERIAŁY REGIONALNE
1. ŁEMKOWSZCZYZNA

    Jarosław Moklak (Kraków), Ukraiński ruch narodowy na Łemkowszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacje kulturalno-oświatowe i gospodarcze

2. PODLASIE I CHEŁMSZCZYZNA

    Jerzy Hawryluk (Bielsk Podlaski), Rozwój miast podlaskich i ich skład etniczny od XV do pierwszej połowy XVII w.

    Roman Wysocki (Białystok), Ludność ukraińska powiatu bielskiego i kwestia narodowa w okresie międzywojennym

    Grzegorz Kuprianowicz (Lublin), Ukraińska działalność wydawnicza na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w latach 1918–1926

    Василь Пуцко (Калуга), Волинські ікони Богородиці Одигітрії

IV. UKRAIŃCY W KRAKOWIE

    Tadeusz Filar (Kraków), “W Krakowie gdzie błękitna Wisła płynie...” Krakowskie echa wojny polsko-ukraińskiej o Lwów i Galicję Wschodnią w latach 1918–1919

V. PRZEGLĄDY I RECENZJE

    Helena Duć-Fajfer (Kraków), М. К. Сивіцький, Богдан Лепкий: життя і творчість

    Юрій Мицик (Дніпропетровськ), J. Hawryluk, Zarys historii Cerkwi Prawosławnej na Podlasiu w X–XVII w.

VI. Archiwalia polsko-ukraińskie
Materiały źródłowe, dokumenty życia społecznego, nie ogłoszone drukiem wypowiedzi naukowe i publicystyczne z lat 1978–1994. Wybór, układ i redakcja: Ryszard Łużny, Włodzimierz Mokry, Andrzej Zięba
Dział I

List do JE ks. bpa Jerzego Ablewicza; list Włodzimierza Mokrego do Papieża Jana Pawła II; wprowadzenie Ryszarda Łużnego do “Zeszytów Naukowych KUL”, 1982 r. – zdjęte przez cenzurę; list Jana Prokopa do “Tygodnika Powszechnego”; decyzja cenzury w sprawie “Zeszytów Naukowych KUL”; fragmenty przemówienia Jana Pawła II z maja 1988 r.; wypowiedź sygnowana skrótem “jsz”, dotycząca zbliżenia polsko-ukraińskiego.
Dział II

Ryszard Łużny, Refleksja w 350-tą rocznicę powstania Akademii Kijowsko-Mohylańskiej; Włodzimierz Mokry, wystąpienie w krakowskim kościele oo. Dominikanów przed koncertem ukraińskiej pieśni religijnej z okazji milenijnej konferencji; Ryszard Łużny, Dialog polsko-ukraiński; przemówienie Przełożonego oo. Paulinów – powitanie – o. R. Abramka na Jasnej Górze dn. 11.09.1988 r.; Ryszard Łużny, Jubileusz tysiąclecia chrztu Rusi-Ukrainy oczyma polskiego slawisty; Milenium Chrztu Rusi Kijowskiej – wywiad z prof. Frankiem Sysynem.
Spis treści


POLECANE PRODUKTY

100 найвідоміших шедеврів України

О. Ламонова, Т. Романовська, М. Русяєва та інші

Київ

CENA: 69,00 zł

Praktyczny słownik polsko-ukraiński

Oleg Aleksejczu

Kraków

CENA: 60,00 zł