fundacja

“Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” - “Краківські Українознавчі Зошити”, tom IX-X

Autor red. Włodzimierz Mokry
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 226
Rok wydania 2000

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Spis treści – Зміст: . Materiały konferencji
„Poetycka droga Bohdana Ihora Antonycza. Od Przywitania życia w Nowicy na Łemkowszczyźnie do Wielkiej harmonii we Lwowie”
„Поетичний шлях Богдана Ігоря Антонича. Від Привітання життя в Новиці на Лемківщині до Великої гармонії у Львові”

    Program konferencji „Poetycka droga Bohdana Ihora Antonycza. Od Przywitania życia w Nowicy na Łemkowszczyźnie do Wielkiej harmonii we Lwowie”
    Powitanie uczestników konferencji przez Włodzimierza Mokrego (Prezesa Fundacji św. Włodzimierza)
    Słowo na otwarcie konferencji Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dra hab. Franciszka Ziejki, Poetycka droga Bohdana Ihora Antonycza
    Wystąpienie Starosty dr Andrzeja Welca na konferencji poświęconej B. I. Antonyczowi na Uniwersytecie Jagiellońskim

    Włodzimierz Mokry, Lew – Słońce – Chrystus w pieśni o nieśmiertelności życia i słowa Bohdana Ihora Antonycza

    Любомир Сеник, Ідеалізм Богдана-Ігора Антонича

    Ірина Калинець, Повернення Антонича

    Микола Мушинка, Перше зібране видання творів Богдана-Ігоря Антонича

    Agnieszka Korniejenko, Wędrówki bezrobotnego inteligenta: ukraińska „lewica” i „prawica” literacka”

    Anna Budziak, Funkcjonowanie leksyki religijnej i biblijnej w poezji Bohdana Ihora Antonycza

    Aleksander Maślej, Powrót Bohdana Ihora Antonycza do Nowicy i Gorlic w latach 1989–1999

    Stefan Hładyk, Droga Bohdana Ihora Antonycza od dialektu łemkowskiego do literackiego języka ukraińskiego

    Богдана Криса, Бароковий код у поезії Богдана-Ігоря Антонича

    Галина Хоменко, Б.-І. Антонич: текст як віталістичний ландшафт

    Мар’яна Савка, Поганський і християнський світи у поезії Богдана-Ігоря Антонича й Олекси Стефановича: конфлікт чи гармонія?

    Тетяна Кульчицька, Богдан-Ігор Антонич у критиці 30-х років

    Anna Bileńki, B. I. Antonycz – “Obroty” Fascynacja futuryzmem i surrealizmem

    Joanna Wójcik, Muzyczność w twórczości Bohdana Ihora Antonycza

    Agnieszka Baron, Łacińskie tytuły w tomie „Wielka harmonia” Bohdana Ihora Antonycza

    Вікторія Черненко, Б.-І. Антонич і комплекс Шеллi

    Микола Ільницький, Богдан-Ігор Антонич і Казимєж Вєжинський: філософія „Бронзових м’язів”

II. ARTYKUŁY

    Helena Smorczewska, Polska i Polacy w poezji wschodniosłowiańskiego baroku

    Василь Пуцко, Українське мистецтво ХІV–ХVІІ ст. у вiзантiйському ареалi

    Олександра Матюхіна, Рицарі України. Рицарський етос на Українi по матерiалах усної народної творчостi

III. STUDIA I MATERIAŁY REGIONALNE

    Jerzy Hawryluk, Podlasie w Wielkim Księstwie Litewskim (XIV–XVI w.)

IV. Dokumenty z otwarcia wystawy z okazji 90. rocznicy urodzin wybitnego poety ukraińskiego rodem z łemkowszczyzny Bohdana Ihora Antonycza w Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach oraz w Galerii Sztuki Ukraińskiej Fundacji św. Włodzimierza

    Program uroczystości otwarcia Muzeum i wystawy Bohdana Ihora Antonycza w Gorlicach Bohdan Ihor Antonycz – znak pojednania
     
    Włodzimierz Mokry, Bohdana Ihora Antonycza pragnienie harmonii rozumu i serca
     
    Наталя Кравчук, Антонич повернувся на Лемківщину (У честь 90-річчя від дня народження поета)
     
    Микола Мушинка, Пошана Б.-І. Антоничу у Кракові
     
    Наталя Кравчук, Антонич – доказ близькості двох народів. Міжнародна наукова конференція у Кракові