fundacja

Krakowskie pismo kresowe 2 (2010)

Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 282
Rok wydania 2010

CENA: 25,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Spis treści


Wstęp

IN MEMORIAM

Władysław Wigurżynśki, Wiktoria Peczarczuk, In memoriam naszemu
mistrzowi Wiktorowi Swiatełykowi (1947-2009)

ŹRODŁA

Wystarczy maszyna do pisania… Listy Romana Aft anazego do Wiktora Swiatełyka,
opracowała Wiktoria Kudela-Świątek

ARTYKUŁY

Aleksander Iwaszczonek, Rola klasztoru Karmelitow Bosych w Głębokiem w dziejach miasta i regionu

Magdalena Broniarek, Sacrum i profanum w przestrzeni stepu ukraińskiego
– wizja młodego pokolenia romantyków

Marek Hańderek, Problem niepodległościowych aspiracji Ukraińcow
w publicystyce polskich mesjanistow lat 30. XX wieku

Hałyna Bodnar, „Mała ojczyzna” w świadomości Ukraińcow przesiedlonych
z Polski po II wojnie światowej 

Alina Doboszewska, Pamięć przesiedlonych. Obraz Ukrainy i Ukraińcow
w świadomości mieszkańcow wsi Jugow na Dolnym Śląsku

Alicja Malewska, Tożsamość zbiorowa w sytuacji pogranicza.
Polacy na Wileńszczyźnie w nowym wymiarze polityczności 

Wiktoria Kudela-Świątek, Adam Świątek, Historia zaklęta w kamieniach.
Pozostałości cmentarza katolickiego w Czerniowcach Podolskich na Ukrainie 

RECENZJE

Adam Świątek, Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, „Cmentarz miejski
w Buczaczu”, Warszawa 2009, „Zabytki Kultury Polskiej poza Granicami Kraju”.
Seria C, z. 3.
 

Adam Świątek, Zbigniew Hauser, „Podroże po cmentarzach Ukrainy”,
wstęp Tomasz Gąsowski, Księgarnia Akademicka: t. 2: „Wojewodztwo
tarnopolskie”, Krakow 2006, ss. 417, il.; t. 3: „Wojewodztwo lwowskie
(część wschodnia), Krakow 2007, ss. 344, il.; t. 4: „Wojewodztwa: wołyńskie,
podolskie, bracławskie i kijowskie. Aneks: Odessa, Połnocna Bukowina,
Zadnieprze, Mołdowa, Gruzja, Krakow 2009, ss. 567, il.

Dorota Felcenloben, Helena z Jaczynowskich Roth, „Czasy, miejsca, ludzie.
Wspomnienia z Kresow Wschodnich”, oprac. Barbara Bielawska-Dębowska,
Wydawnictwo Literackie, Krakow 2009, ss. 723.

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Tomasz Pudłocki, Stulecie Towarzystwa Przyjacioł Nauk w Przemyślu

Tomasz Pudłocki, Rok 2009 – Rokiem Słowackiego w Polsce. Z działalności
Podkarpackiego Komitetu Obchodow 200. Rocznicy Urodzin Poety 

Sebastian Żbik, Wojciech Micygała, Sesja Naukowa pt. „Polska i Ukraina:
Kresy – wspolna przeszłość, wspolne dziedzictwo” w V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Marcin Bieńkowicz, Krzyże pod Ejszyszkami

Biblioteka kresoznawcy za rok 2009 

Kresy dzisiaj – przegląd wybranych wydarzeń nau kowo-kulturalnych roku 2009

Autorzy


POLECANE PRODUKTY

100 найвідоміших шедеврів України

О. Ламонова, Т. Романовська, М. Русяєва та інші

Київ

CENA: 69,00 zł