fundacja

Krakowskie pismo kresowe 1 (2009)

Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 186
Rok wydania 2009

CENA: 19,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Spis treści: Wstęp

ŹRODŁA

Zygmunt Wengłowski, Historia Polaka z Żytomierszczyzny

ARTYKUŁY

Patrycja Trzeszczyńska, Żywotność pojęcia "Kresów" ukraińskich w polskiej kulturze. Komunikat z badań terenowych

Joanna Miłek, Misja Świętego Jacka na Rusi w świetle tradycji dominikańskiej

Henryka Kramarz, Przyczyny i okoliczności powstania Towarzystwa im. Piotra Skargi we Lwowie

Adam Świątek, Taras Szewczenko i działalność Bractwa Cyryla i Metodego w świetle wspomnień polskich studentów Uniwersytetu Kijowskiego

Aleksandra Arkusz, Obywatele polscy w obozie kontrwywiadu "Smiersz" w Charkowie w latach 1944-1945

KOLEKCJE I ZBIORY

Anna Wylegała, Kolekcja "Polacy na Wschodzie" w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA

Oksana Nestorowycz, Przyczynek do identyfikacji portretu niejakiej Kalinowskiej ze zbiorów Winnickiego Obwodowego Muzeum Sztuk Pięknych

SPRAWOZDANIA

Giedre Jankevičiute, Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w kościele św. Michała w Wilnie

RECENZJE

Wiktoria Kudela-Świątek, Wiktoria Kołesnyk, "Wybitni Polacy w historii Winniczczyzny. Słownik bibliograficzny", WMHO "Rozwytok", Winnica 2007, ss. 1008, ilustr.)

Tomasz Pudłocki, Zbigniew K. Wójcik, "Aleksy Gilewicz – historyk nieprowincjonalny”, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, Przemyśl-Wrocław 2008, ss. 233, ilustr.

 

BIBLIOTEKA KRESOZNAWCY ZA ROK 2008

KRESY DZISIAJ - PRZEGLĄD WYDARZEŃ KULTURALNO-NAUKOWYCH ROKU 2008

AUTORZY