fundacja

Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6, część 1

Autor red. Jerzy Jarowiecki
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 345
Rok wydania 2003

CENA: 25,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Spis treści

Słowo wstępne

Książki i ich wydawcy w Krakowie i Lwowie w XIX i XX wieku
Anna Aleksiewicz: Kontakty wydawców i drukarzy lwowskich z cenzurą austriacką w pierwszej polowie XIX wieku
Maria Konopka: Dzienniki Bernarda Połonieckiego jako źródło do dziejów księgarstwa Lwowa XIX i XX wieku
Roman Jaskuła: Lwowskie archiwalia Karola Forstera. Źródło do dziejów książki polskiej w kraju i za granicą w XIX wieku
Jadwiga Teresa Kowalewska: Wydawcy literatury pięknej w zaborze austriackim (1890-1914)
Jerzy Reizes-Dzieduszycki: Działalność wydawnicza Towarzystwa Biblioteka Słuchaczów Prawa we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej
Jerzy Kuzicki: Inicjatywy księgarskie i wydawnicze oo. zmartwychwstańców na emigracji i w kraju w latach czterdziestych XIX wieku
Roman Nowacki: Książki lwowskich historyków prawa
Ewa Wójcik: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie
Marek Pieczonka: Wydawcy literatury pięknej w Krakowie w latach 1918-1939
Jerzy S. Ossowski: Czytelnictwo powieści w Krakowie w latach 1931-1932
Krzysztof Woźniakowski: O wolność Tadeusza Ulewicza (1940) - pierwszy konspiracyjny zbiorek poetycki?
Maria Studnicka-Gizbert: Działalność wydawnicza Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w latach 1945-2000

Biblioteki i księgozbiory Krakowa i Lwowa w XIX i XX wieku
Józef Szocki: Biblioteki ludowe w Galicji w drugiej połowie XIX wieku: zjawisko kulturowe, ich funkcje oświatowe
Olga Kołosowska: Biblioteka „Narodnego Domu" we Lwowie: tworzenie zespołów i organizacja działalności
Bożena Wałek: Beletrystyka w zbiorach bibliotek uczniowskich galicyjskich szkół średnich w dobie autonomicznej
Jolanta Gwiożdzik: Z dziejów biblioteki benedyktynek ormiańskich we Lwowie
Iwona Pietrzkiewicz: Stan krakowskich bibliotek klasztornych w latach 1795-1815
Jolanta M. Marszalska: Szkic do dziejów bibliotek rodowych Lubartowiczów-Sanguszków: biblioteka podhorecka, sławucka i gumniska
Sylwester Dziki: Galicyjscy Medyceusze - ich służba dla polskiej książki, dziennikarstwa i nie tylko
Ewa Górecka: Biblioteka i książka w powieści XIX wieku - Sienkiewicz, Wilde, Huysmans. Próba zarysowania problemu
Alina Fitowa: Książka i biblioteka w działalności Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici" (na przykładzie krakowskiego „Znicza")
Kazimierz Adamczyk: Biblioteka Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w świetle kronik UJK za lata 1921-1930
Lilianna Światek: Zbiórka książek we Lwowie dla bibliotek w Polsce w latach 1945-1946
Andrzej Dróżdz: Świat książki i biblioteki w twórczości literackiej Stanisława Lema