fundacja

Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn. Rusini-Ukraińcy na Podlaszu – fakty i kontrowersje

Autor Jerzy Hawryluk
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 240
Rok wydania 1999

CENA: 0,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Seria: Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom II

W większości popularnych publikacji książkowych, jak też artykułów prasowych, w których poruszane są kwestie związane z Podlaszem, widzimy powierzchowność, a niekiedy tendencyjność w przedstawianiu najbardziej podstawowych problemów związanych z tematyką narodowościową i religijną. Wynika to najczęściej z braku orientacji autorów, którzy swą wiedzę czerpią z ograniczonej liczby źródeł, często całkowicie nieobiektywnych. Odmiennymi przesłankami kierują się “zaangażowani" autorzy polscy i białoruscy, którzy dla osiągnięcia swych celów świadomie starają się dezinformować ewentualnych czytelników, przedstawiając zamieszkujących nad Bugiem i Narwią Rusinów-Ukrairiców jako zrusyfikowanych Polaków lub Białorusinów. Stan ten trwa już kilka dziesięcioleci, ale dopiero ostatnio zaczęły liczniej odzywać się głosy negujące narzucany przez dziesięciolecia fałszywy obraz naszej podlaskiej społeczności. Po raz kolejny chciałbym więc zabrać głos w tej dyskusji, zarówno jako osoba urodzona w naszym reg


POLECANE PRODUKTY

Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів

Зашкільняк Леонід, Крикун Микола

Львів

CENA: 95,00 zł

Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców

red. Włodzimierz Mokry

Kraków

CENA: 34,00 zł