fundacja

Kościół prawosławny

Autor Metropolita Kallistos Ware
Miejsce wydania Białystok
Liczba stron 382
Rok wydania 2011

CENA: 34,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Od czasu pierwszego angielskiego wydania niemal pięćdziesiąt lat temu, poprzez liczne wznowienia i tłumaczenia na inne języki, książka metropolity Kallistosa (Timothy) Ware jest uznanym w całym świecie klasycznym tekstem o Kościele prawosławnym. Autor wyjaśnia prawosławne postrzeganie wielu zagadnień z historii i współczesnego życia chrześcijaństwa. Uważa, iż właściwe zrozumienie prawosławia jest niezbędne dla rzymskich katolików i protestantów w dążeniach do powrotu do jedności.
Część pierwsza tej książki poświęcona jest dwu tysiącleciom historii Kościoła prawosławnego, druga zaś wyjaśnia zagadnienia wiary i nabożeństwa. W zakończeniu autor rozważa również o możliwościach powrotu chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu do jedności.

SPIS TREŚCI
Wstęp

Część pierwsza
I. HISTORIA I POCZĄTKI
II. KOŚCIÓŁ SIEDMIU SOBORÓW
Ustanowienie kościoła cesarstwa
Sześć pierwszych soborów (325-681)
Święte ikony
Świeci, mnisi i cesarze

III. WIELKA SCHIZMA
Rozejście się wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa
Od wyobcowania do schizmy: 858-1204
Dwie próby powrotu do jedności;
Spory hezychastyczne

IV. NAWRÓCENIE SŁOWIAN
Cyryl i Metody
Chrzest Rusi: okres kijowski (988-1237)
Kościół Rusi pod jarzmem mongołów (1237-1448)

V. KOŚCIÓŁ POD PANOWANIEM ISLAMU
Cesarstwo w cesarstwie
Reformacja i kontrreformacja ich podwójne oddziaływanie
VI. MOSKWA I SANKT PETERSBURG
Moskwa - trzeci Rzym
Schizma staroobrzędowców
Okres synodalny (1700-1917)
VII. GRECY I ARABOWIE
VIII. PRAWOSŁAWIE I WOJUJĄCY ATEIZM
„Zamach na niebo”
„Oddajcie cesarzowi, co cesarskie”
Jak to rozgraniczyć
Kłopotliwe odrodzenie
Europa wschodnia: zróżnicowany obraz
IX. DIASPORA I MISJA
Różnorodność w jedności prawosławie na zachodzie misje

Część druga
WIARA I NABOŻEŃSTWO
X. TRADYCJA ŚWIĘTA
Źródło prawosławnej wiary
Wewnętrzne znaczenie tradycji formy zewnętrzne
XI. BÓG I CZŁOWIECZEŃSTWO
Bóg w trójcy
Osoba człowieka: nasze stworzenie
Nasze powołanie, nasz upadek
Jezus Chrystus
Duch Święty
„Uczestnicy boskiej natury”
XII. KOŚCIÓŁ BOŻY
Bóg i jego kościół
Jedność i nieomylność kościoła
Biskupi; ludzie świeccy; sobory
Żywi i umarli: Bogarodzica
Eschatologia
XIII. NIEBO NA ZIEMI
Nauczanie i nabożeństwo
Zewnętrzny układ nabożeństw: kapłan i lud
XIV. SAKRAMENTY
Chrzest
Bierzmowanie
Eucharystia
Spowiedź
Święcenia kapłańskie małżeństwo namaszczenie chorych
XV. ŚWIĘTA, POSTY I OSOBISTA MODLITWA
Chrześcijański rok liturgiczny
XVI. KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY A POWRÓT DO JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN
„Jeden święty katolicki kościół”
Jak to pojmujemy?
Relacje prawosławnych z innymi wspólnotami:
Możliwości i problemy
Uczymy się od siebie nawzajem

Nota o autorze bibliografia

Przełożył: ks. Włodzimierz Misijuk


POLECANE PRODUKTY

Гетьманська столиця Батурин

Віктор Киркевич, Володимир Віроцький

Київ

CENA: 45,00 zł

Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів

Зашкільняк Леонід, Крикун Микола

Львів

CENA: 95,00 zł