fundacja

Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska 1370-1632, Reprint wydania 1934 r.

Autor Chodynicki Kazimierz
Miejsce wydania Białystok
Liczba stron 610
Rok wydania 2005

CENA: 55,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

ROZDZIAŁ I. Powstanie metropolii prawosławnej. Kościół prawosławny a państwo. Założenie metropolii halickiej. Początki metropolii litewskiej. Założenie hierarchii prawosławnej w W. Ks. Litewskiem. Unia florencka i jej wpływ na organizację Kościoła prawosławnego w państwie jagiellońskim. Podział metropolii kijowskiej w r. 1458. ROZDZIAŁ II. Metropolia prawosławna w państwie Jagiellonów. Ograniczenia prawosławnych w państwie Jagiellońskiem. Stosunek królów polskich do prawosławia. Obsadzanie urzędów kościelnych. Opieka królów nad majątkiem Kościoła prawosławnego i przestrzeganie niezawisłości sądów duchownych. Stan moralny i umysłowy duchowieństwa prawosławnego. ROZDZIAŁ III. Upadek metropolii. Zagadnienie unii kościelnej w epoce soboru trydenckiego. Problemat unii w Rzymie i w Polsce po soborze trydenckim. Plany misyjne i polityczne papiestwa a unja w Polsce. Wzmożenie się działalności misyjnej w Polsce wobec prawosławia. Początki rokowań z episkopatem ruskim o unię. Narady episkopatu r