fundacja

Język ukraiński. Współczesność – historia

Autor F. Czyżewski, P. Hrycenko
Miejsce wydania Lublin
Liczba stron 278
Rok wydania 2003

CENA: 35,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Niniejszy tom jest kontynuacją badań nad współczesnością i historią języka ukraińskiego, a także nad wpływami i korelacjami językowych i pozajęzykowych elementów kultury. Podstawą większości zamieszczonych w tomie prac są referaty wygłoszone na konferencji „Język ukraiński: współczesność - historia" (Włodawa 2002), zorganizowanej przez Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodową Akademię Nauk Ukrainy, Państwowy Wołyński Uniwersytet im. Łesi Ukrainki. Autorzy artykułów podejmują problemy dotyczące stanu współczesnego języka ukraińskiego oraz tendencji i kierunku zmian językowych ostatniego dziesięciolecia w powiązaniu ze zmianą sytuacji politycznej i kulturalnej zarówno na Ukrainie, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej.


POLECANE PRODUKTY

Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców

red. Włodzimierz Mokry

Kraków

CENA: 34,00 zł

Гетьманські столиці України

Віктор Вечерський

Київ

CENA: 49,00 zł

Львів: Туристичний путівник - Lviv: Sightseeing Guide

ред. Андрій Рудницький

Львів

CENA: 69,00 zł