fundacja

Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców

Autor red. Włodzimierz Mokry
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 316
Rok wydania 2010

CENA: 34,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Seria: Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom XIV

Spis treści:
Włodzimierz Mokry: Rola rodzimego języka ukraińskiego w zachowaniu tożsamości i w rozwoju kultury narodowej. Ukraińców drugiej połowy XVI i pierwszych dziesięcioleci XVII wieku;
Галина Чуба: Жанрово-стилістичні визначники руської проповіді другої половини XVI – першої половини XVII ст.;
Alicja Nowak: Miedzy niebem i piekłem – koncepcja stanu pośredniego w prawosławnej literaturze kręgu kijowskiego (XVII w.); Agnieszka Gronek: Ukrzyżowanie z Tejsarowa w zbiorach Lwowskiej Galerii Obrazów. Między tradycją a nowatorstwem;
Denis Pilipowicz: Катихисіс biskupa przemyskiego Innocentego Wynnyckiego w duchowym kontekście epoki;
Anna Michałko: Obrzęd weselny jako ogniwo w zachowaniu tożsamości narodowej Ukraińców;
Piotr Krasny: Kijowskie katakumby? O wpływie kontrreformacyjnej historiografii kościelnej na TερατοÚργημα lubo cuda w Monastyru Pieczarskim Atanazego Kalnofoyskiego;
Michał Wawrzonek: Znaczenie tradycji bizantyńsko-słowiańskiej dla nowoczesnej tożsamości narodowej Ukraińców


POLECANE PRODUKTY

100 найвідоміших шедеврів України

О. Ламонова, Т. Романовська, М. Русяєва та інші

Київ

CENA: 69,00 zł

Ужгород. Путівник

Михайло Басараб, Олег Лукша, Сергій Федака, Федір Шандор

Ужгород

CENA: 35,00 zł

Економічний словник-довідник

Володимир Сухарський

Тернопіль

CENA: 48,00 zł