fundacja

“Horyzonty Krakowskie”, 9-10/1998-1999

CENA: 15,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Spis treści 

Włodzimierz Mokry, Z horyzontu krakowskiego Wzgórza Wawelskiego

Życie religijne mniejszości
Ewangelicy
ks. Roman Mikler, Dzieje Kościoła ewangelickiego w Krakowie (1557–1997)
Grekokatolicy
Włodzimierz Mokry, Grekokatolicy krakowscy
Ormianie
Anna Krzysztofowicz, Kawałek orientu pod polskim niebem
Andrzej Bohosiewicz, Życie religijne Ormian polskich po drugiej wojnie światowej
Prawosławni
Życie cerkwi prawosławnej w Krakowie
Romowie
Marcin Baran, Paweł Brożyniak, Romowie w Nowej Hucie
Gejza Orlet, Rom zaliczony do grona świętych, prawdziwy kalo – devleskero manusz – Zefiryn Jimenes Malla
Żydzi
Eugeniusz Duda, Bożnica Remu i Stara Synagoga
Alan Unterman, Święto Chanuka

XX-lecie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Tadeusz Chrzanowski
Andrzej Gaczoł
Ks. kard. Franciszek Macharski
Ryszard Masłowski
Aleksander Koj
Jerzy Jedliński
Andrzej Fischinger
Aleksander Kwaśniewski
List Jerzego Buzka
Osoby uhonorowane wysokimi odznaczeniami państwowymi podczas obrad plenarnych SKOZK 24.11.1998 r.
Władze, instytucje i osoby odpowiedzialne za ochronę i odnowę zabytków Krakowa

Z „Wernyhorą”

Karolina Ziębińska, Czas zatrzymany. Średniowieczne klasztory Serbii i Czarnogóry

***

Urszula Doroszewska, „Witajcie w Europie”. Program wsparcia Tatarów Krymskich
Jan Kurek, Cerkiew – nieodłączny element krajobrazu kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej (Na przykładzie drewnianych cerkwi Polski, Ukrainy i Słowacji)


З ЛЕМКІВЩИНИ – Z ŁEMKOWSZCZYZNY

Поетичні молитви Богдана Ігора Антонича 90-ліття від дня народження
Modlitwy poetyckie Bogdana Igora Antonycza w 90. rocznicę urodzin

Молитва
Свята простота
Наївність
Різдво – Boże Narodzenie
Коляда – Kolęda
Скарга терну – Płacz tarnin
Шість строф містики – Sześć strof mistyki
Терен співає – Tarnina śpiewa
Зелені свята
Ars poetica II, 2 (Мистецтво поезії, ІІ, 2)
Ars poetica II, 3 (Мистецтво поезії, ІІ, 3)
Amen (Амінь)

Jurij Andruchowycz, Trzy wątki bez zakończenia 


POLECANE PRODUKTY

Економічний словник-довідник

Володимир Сухарський

Тернопіль

CENA: 48,00 zł