fundacja

“Horyzonty Krakowskie”, 3-4/1995-96

CENA: 15,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Włodzimierz Mokry, Tolerancja – pobłażanie czy akceptacja? 1

Czesław Miłosz, Świadectwo biografii 9

Rafał Wiśniewski, Problem mniejszości narodowych w aspekcie prawnym 10

Piotr Sobotka, Być w mniejszości. Rozważania o filozofii nieszczęścia 11

KONSEKRACJA KAPLICY ŚW. ŚW. BORYSA I GLEBA W KRAKOWIE

Włodzimierz Mokry, Słowo otwierające uroczystość 12
Ks. biskup Jan Martyniak 13
Ks. kardynał Franciszek Macharski 14
Prof. Jerzy Nowosielski 14
Małgorzata Kmita, Przykład Borysa i Gleba. Ulica Kanonicza. Kaplica pełna ikon 15
GEG, Dar w kaplicy 15

PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI OJCZYSTYCH TRADYCJI

Stanisław Vincenz, Z perspektywy podróży 16
Aleksander Rozenfeld, Poezja 17
Kazimierz Wierzyński, Księżyc 17
Lucyna Ciężarek, Florian Korzeniowski 18
Maria Zabłocka, Ballada o brzydkim człowieku 19
Włodzimierz Mokry, Świat kolorowych modlitw Nikifora 20

Z „WERNYHORA”

Wieczór Wigilii święta Jordanu oraz kolęd ukraińskich Słowo przywitalne Włodzimierza Mokrego 22
Przemówienie ks. kardynała Franciszka Macharskiego 23
Marta Kulasa, Uratowane dzieciństwo 24
Irena Załuska, Osobliwości ulicy Kanoniczej 25
Anna Gałkowska-Jurecka, Poezja 26
Aneta Krajewska, Poezja 27
Joanna Kozicka, Poezja 28
Adam Filar, Poezja 28
Pawło Sałewycz, Poezja 29 Masumi Kobayashi, Dumy jako zwierciadło duszy narodu ukraińskiego 30
Renata Rusnak, Poezja 32

W KRAKOWIE PRZED LATY

Іван Атаманюк, Літа 33

FORUM IDEI – NASZE WYBORY

Bogusław Chrabota, Pamięć o Mirku Dzielskim 34
Mirosław Dzielski, Kim są liberałowie 35 Elżbieta Mazur-Tomkiewicz, Reiki– energia życia i miłości 35
Tadeusz Filar, Jesteś 36
Św. Franciszek z Asyżu, Hymn 36

MNIEJSZOŚCI NARODOWE
Przegląd narodowościowy – historia i teraźniejszość

Grzegorz Pełczyński, Karaimi polscy. Folklor i literatura 37
Tatarzy Polscy
Ali Miśkiewicz, Tatarzy polscy. Mniejszość narodowa,
grupa etniczna czy etnograficzna 38
Żydzi
Michał Strzemski, W blasku żydowskiej menory 40
Jadwiga Szyposz, Ci, którzy przeżyli 41

Z PRASY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
I REGIONALNEJ W POLSCE W LATACH 1989–1995

„AUŚRA” 43
„BIULETYN ORMIAŃSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO” 43
„BORUSSIA” 44
„HOFFNUNG” 44
„JIDEŁE” 44
„NAD BUHOM I NARWOJU” 44
„NASZE SŁOWO” 44
„NIWA” 44
„POMERANIA” 45
„PROM P-O DROM” 46
„SŁOWO ŻYDOWSKIE” 47
„WATRA” 48
„Život” 48
„ZRZESZ KASZEBSKÓ” 49
„ŻYCIE MUZUŁMAŃSKIE” 50

WŚRÓD KSIĄŻEK

Belarus, Lithuania, Poland, Ukrainę The Foundations of 51 Historical and Cultural Traditions in East Central Europę Narody i stereotypy 52
Bogdan Gancarz, Moje ukraińskie książki 52

LISTY – DOKUMENTY

Ewa Krakowska, Nowe pismo kulturalno-literackie mniejszości narodowych 54
Listy 54


POLECANE PRODUKTY

Війни і мир або „українці – поляки: брати/вороги, сусіди”

Упорядники: Лариса Івшина, Сергій Махун, Володимир Панченко, Юрій Шаповал

Київ

CENA: 83,00 zł

Економічний словник-довідник

Володимир Сухарський

Тернопіль

CENA: 48,00 zł