fundacja

Historyczno kulturowe uwarunkowania rozwoju Polska i Ukraina

Autor Grzegorza Gorzelaka, Anny Tucholskiej
Miejsce wydania Warszawa
Liczba stron 205
Rok wydania 2008

CENA: 29,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

W książce szczególną uwagę poświęcono pięciu kluczowym obszarom, które są istotne dla wyjaśnienia różnic między wschodem a zachodem Polski i Ukrainy: – historyczno-kulturowym podziałom Europy, ukształtowanym w procesie długiego trwania (wpływ religii, kultury gospodarowania, kultury organizacyjnej); – kulturowo-politycznym uwarunkowaniom zróżnicowania regionalnego i procesów modernizacji Polski Wschodniej i Zachodniej Ukrainy; – kapitałowi społecznemu, w tym w szczególności postawom mieszkańców regionów wschodnich i zachodnich badanych krajów; – zachowaniom i postawom przedsiębiorców w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; – opiniom i strategiom regionalnych elit politycznych (przedstawicieli administracji samorządowej szczebla regionalnego oraz funkcjonariuszy administracji rządowej) w Polsce i na Ukrainie. Autorzy tomu: Grzegorz Gorzelak, Janusz Hryniewicz, Tomasz Zarycki, Justyna Kamińska, Olga Mrinska, Adam Płoszaj, Bohdan Jałowiecki, Maciej Smętkowski, Anna Tucholska.