fundacja

Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców

red. Włodzimierz Mokry

Kraków

CENA: 34,00 zł

Józef Piłsudski 1867-1935

Zbigniew Wójcik

Warszawa

CENA: 17,50 zł

Kampania polska 1939 roku. Początek II wojny światowej

Czesław Grzelak, Henryk Stańczyk

Warszawa

CENA: 65,00 zł

Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012

Walenty Baluk

Lublin

CENA: 38,00 zł