fundacja

100 найвідоміших шедеврів України

О. Ламонова, Т. Романовська, М. Русяєва та інші

Київ

CENA: 69,00 zł

350-lecie Unii Hadziackiej (1658–2008)

Teresa Chynczewska-Hennel, Piotr Kroll, Mirosław Nagielski

Warszawa

CENA: 67,00 zł

Cudnów – Słobodyszcze 1660

Ossoliński Łukasz

Zabrze

CENA: 25,00 zł

Druki XVI wieku w zbiorach biblioteki katedralnej we Lwowie

Gwioździk Jolanta, Różycki Edward

Warszawa

CENA: 40,00 zł

Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej

Mirosław Dymarski, Jerzy Juchnowski

Wrocław

CENA: 26,00 zł

Gwiazdy i Tryzub. Europejska integracja Ukrainy

Maciej Olchawa

Kraków

CENA: 54,00 zł

Historia i rzeczy w ojczyźnie

Bender, Kozak, Polaczek, Trawka, Zawitkowska

Przemyśl

CENA: 19,00 zł