fundacja

100 найвідоміших таємниць

Непомнящий М. М., Низовський А. Ю.

Київ-Москва

CENA: 28,00 zł

100 найвідоміших шедеврів України

О. Ламонова, Т. Романовська, М. Русяєва та інші

Київ

CENA: 69,00 zł

350-lecie Unii Hadziackiej (1658–2008)

Teresa Chynczewska-Hennel, Piotr Kroll, Mirosław Nagielski

Warszawa

CENA: 67,00 zł

Armia Czerwona w latach 1940-1941

Janusz Budziński, Czesław Grzelak, Zygmunt Matuszak

Warszawa

CENA: 36,00 zł

Cudnów – Słobodyszcze 1660

Ossoliński Łukasz

Zabrze

CENA: 25,00 zł