fundacja

Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie

Autor red. Włodzimierz Mokry
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 252
Rok wydania 2000

CENA: 44,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

UWAGA: Książka ta jest dostępna również w wersji elektronicznej (ineraktywny pdf) w cenie 35 zł

W celu nabycia elektronicznej wersji książki prosimy:

1) przelać kwotę 35 zł na konto: 78 1240 4650 1111 0000 5159 3449

2) dane do przelewu: Fundacja św. Włodzimierza, ul. Grodzka 21, 31-006 Kraków; w tytule przelewu podać „Zakup książki - Haronijne”.

3) następnie proszę przesłać e-mailem na adres: fondsw@poczta.onet.pl :
- potwierdzenie przelewu; 
- dane do faktury;
4) na wskazany adres e-mail zostanie przesłany zakupiony e-book wraz z fakturą.


 

Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie
Pod redakcją Włodzimierza Mokrego
Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom 3
Wydawnictwo „Szwajpolt Fiol”
Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie
Kraków 2000

Гармонійне співіснування культури Сходу та Заходу в Україні
Бібліотека Фундації св. Володимира, том 3
Видавництво „Швайпольт Фіоль”
Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові
Краків 2000Prezentowana praca zbiorowa, stanowiąca pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Jakże nie wstydzicie się uznawać tylko trzy języki” (św. Cyryl). Ukraińscy i polscy orędownicy duchowych tradycji Wschodu i Zachodu, zorganizowana została dla uczczenia 155 rocznicy powstałego w Kijowie Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego, którego członkami byli tacy najwybitniejsi romantycy ukraińscy, jakM. Kostomarow, P. Kulisz i T. Szewczenko, który za udział w Bractwie odbył 10-letnią służbę w latach 1847–1857 w karnej kompanii wojsk carskich na Uralu z zakazem pisania i malowania. Zainspirowana przez świętych Cyryla i Metodego idea tłumaczenia przez Ukraińców Pisma Świętego przez cerkiewne i państwowe władze rosyjskie odebrana została jako akcja prowadząca do oderwania Ukrainy od Rosji, a nie jako zgodne z Ewangelią przesłanie: “I każdy język [niech] głosi, że Panem jest Jezus Chrystus ku chwale Boga Ojca”, czego pragnęli twórcy ukraińscy. Przedstawiona w książce działalność romantyków ukraińskich

Spis treści