fundacja

Gwiazdy i Tryzub. Europejska integracja Ukrainy

Autor Maciej Olchawa
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 298
Rok wydania 2013

CENA: 59,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Maciej Olchawa: Gwiazdy i Tryzub. Europejska integracja Ukrainy
Maciej Olchawa: Stars and Trident. The European Integration of Ukraine
Мацєй Ольхава: Зірки і Тризуб. Європейська інтеграція України
W oparciu o dokonaną w książce gruntowną analizę relacji między Unią Europejską i Ukrainą od czasu odzyskania przez nią w 1991 roku niezależności do początku roku 2013 Autor wyprowadza ze wszech miar uzasadnione argumenty mówiące o zupełnie realnej perspektywie wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, co przyczyni się do zneutralizowania neoimperialnej taktyki Rosji wobec Gruzji i Ukrainy. Mało tego, jak przekonuje Maciej Olchawa zintegrowana z Unią Europejską Ukraina rzeczywiście stanie się lekcją dla demokratyzującej się „Rosji w Europie rozciągającej się do Władywostoku” – jak napisał w 2007 roku wielokrotnie przywoływany przez Autora Zbigniew Brzeziński. (Przedmowa - Włodzimierz Mokry)

Based on an in-depth analysis of relations between the European Union and Ukraine from the initial days of its independence in 1991 until early 2013, the author presents a convincing claim about the viable perspective of Ukraine becoming a member of the EU, which can help neutralize Russia’s neoimperial tactics toward the region that Moscow considers its “near abroad.” Moreover, as suggested by Maciej Olchawa, a Ukraine that is integrated with Europe will become a model for “Russia in Europe to Vladivostok” – as noted in 2007 by Zbigniew Brzezinski, who the author cites frequently. (Foreword - Włodzimierz Mokry)

З проведеного у книжці ґрунтовного аналізу відносин між Євросоюзом і Україною від часу відзискання нею у 1991 році незалежності до початку 2013 р., Автор виводить зі всіх сторін переконливі аргументи, що вказують цілком реальну перспективу вступу України до Євросоюзу, що спричиниться до нейтралізації неоімперіальної тактики Росії щодо Грузії та України. Мало того, як переконує Мацєй Ольхава, інтегрована з Євросоюзом Україна стане справжнім уроком процесу демократизації “Росії простягнутої до Владивостоку” – як написав у 2007 році неодноразово цитований Автором Збігнєв Бжезінський. (Передмова - Володимир Мокрий)

Український варіант книжки можна скачати безкоштовно тут: http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/product-file/1385/Olchawa_Zirky_i_Tryzub.pdf


POLECANE PRODUKTY

Економічний словник-довідник

Володимир Сухарський

Тернопіль

CENA: 48,00 zł

Нариси з історії Києва

Михайло Кальницький, Дмитро Малаков, Оксана Юркова

Київ

CENA: 75,00 zł