ZIEMIA SłOBODZKA – DONBAS – KRYM – CHERSOń – ODESSA W żYCIU UKRAINY DO LISTOPADA 2014 ROKU. HISTORIA, JęZYK, KULTURA, RELIGIA, GOSPODARKA, POLITYKA

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Katedra Ukrainoznawstwa
oraz Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie
Ягеллонський університет

Факультет міжнародних і політичних студій
Кафедра українознавства
та Фундація св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові
zaprasza na organizowaną w dniach 3-4 listopada 2014 roku
międzynarodową konferencję naukową pt.

Ziemia Słobodzka – Donbas – Krym – Chersoń – Odessa
w życiu Ukrainy do listopada 2014 roku
Historia, język, kultura, religia, gospodarka, polityka

Слобожанщина – Донбас – Крим – Херсон – Одеса
в житті України до листопада 2014 року
Історія, мова, культура, релігія, економіка, політика

 


Załączone pliki: