ROLA CHRYSTIANIZACJI W DZIEJACH, KULTURZE I ŻYCIU DUCHOWYM POLSKI, UKRAINY ORAZ NARODÓW SĄSIEDNICH

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Katedra Ukrainoznawstwa

Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

Odrodzenie, Kraków

Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa UJ „Wernyhora”

zapraszają na międzynarodową konferencję Rola chrystianizacji w dziejach, kulturze i życiu duchowym
Polski, Ukrainy oraz narodów sąsiednich

W 1050 rocznicę Chrztu Polski

Роль християнізації в історії, культурі і духовному житті Польщі, України та сусідніх народів

У 1050 річницю Хрещення Польщі

„Chrzest jest znakiem widzialnym, znakiem skutecznym, daje człowiekowi łaskę, czyli siłę wewnętrzną przynależenia do Boga” (1965), ks. abp Karol Wojtyła – Metropolita Krakowski

Хрещення є знаком видимим, знаком діючим, дає людині благодать, цебто внутрішню силу приналежності до Бога (1965), архієпископ Кароль Войтила – Краківський Митрополит

 

31 maja (wtorek) 2016 roku – 31 травня 2016 року (вівторок)

Collegium Novum, ul. Gołebia 24 

 


Załączone pliki: