LIST OTWARTY DO LAUREATóW NAGRODY NOBLA, PRZYWóDCóW PAńSTW UNII EUROPEJSKIEJ, STANóW ZJEDNOCZONYCH, KANADY ORAZ PAńSTW I LUDZI CYWILIZOWANEGO śWIATA W SPRAWIE ZAPRZESTANIA AGRESJI ROSYJSKIEJ PRZECIWKO UKRAINIE

List otwarty do laureatów Nagrody Nobla, przywódców państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz państw i ludzi cywilizowanego świata w sprawie zaprzestania agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie

Відкритий лист до лауреатів Нобелівської премії, голів держав Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, держав і людей цивілізованого світу в справі припинення російської агресії проти України 


Załączone pliki: