KONFERENCJA: ZNACZENIE DZIEŁA SYNÓW ŚW. WŁODZIMIERZA

Znaczenie dzieła synów św. Włodzimierza dla niepodległego państwa ukraińskiego, kultury narodowej i duchowości. Święci kniaziowie Borys i Gleb oraz Jarosław Mądry

1000-lecie śmierci św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej i narodzin dla nieba świętych Borysa i Gleba

Значення доробку синів св. Володимира для української незалежної держави, національної культури і духовності. Святі князі Борис і Гліб та Ярослав Мудрий

В 1000 річницю смерті св. Володимира Хрестителя Київської Русі і святих Бориса і Гліба

 

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Katedra Ukrainoznawstwa

Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa UJ "Wernyhora"
zapraszają na organizowaną

20 maja 2015 roku (w środę) w godzinach 9.15-19.00

w Auli Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, I piętro

międzynarodową konferencję naukową pt.

Znaczenie dzieła synów św. Włodzimierza dla niepodległego państwa ukraińskiego, kultury narodowej i duchowości. Święci kniaziowie Borys i Gleb oraz Jarosław Mądry

1000-lecie śmierci św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej i narodzin dla nieba świętych Borysa i Gleba

 

Ягеллонський університет
Факультет міжнародних і політичних студій 
Кафедра українознавства
Фундація св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові 

та Наукове коло студентів Ягеллонського університету «Вернигора»

20 травня 2015 р. (середа) о годині 9.15-19.00 запрошують на міжнародну наукову конференцію

Значення доробку синів св. Володимира для української незалежної держави, національної культури і духовності. Святі князі Борис і Гліб та Ярослав Мудрий

В 1000 річницю смерті св. Володимира Хрестителя Київської Русі і святих Бориса і Гліба 


Załączone pliki: