DUCHOWO NIEPODZIELNA EUROPA „DWÓCH PŁUC” ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, CYRYLA I METODEGO W MYŚLI I DZIAŁALNOŚCI EKUMENICZNEJ ŚW. JANA PAWŁA II

https://www.facebook.com/events/282012145854576/permalink/282012755854515/

w 40-lecie wyboru kard. Karola Wojtyły
na papieża

до 40-річчя виборів кардинала Кароля Войтили
на Папу римського

 

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Katedra Ukrainoznawstwa

Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

Zjednoczenie Łemków

Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa UJ „Wernyhora”

zapraszają na konferencję naukową

Duchowo niepodzielna Europa dwóch płuc” świętych Benedykta, Cyryla i Metodego w myśli i działalności ekumenicznej św. Jana Pawła II

Духовно неподільна Європа „двох легенів” святих Бенедикта, Кирила та Мефодія в думці та екуменічній діяльності св. Івана Павла II

 

16 października 2018 roku (wtorek), godz. 10.00-19.30

Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, I piętro

Program

10.00-10.30

 • Pieśń modlitewna do współpatronów Europy św. św. Cyryla i Metodego na melodię „Boże coś Polskę” w języku polskim i ukraińskim w wykonaniu studentów Ukrainoznawstwa WSMiP UJ
 • Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  prof. dr hab. Zdzisław Mach – Słowo na otwarcie

Декан Факульутуту Міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету
проф. Здзіслав Мах – Слово на відкриття

 

10.30-12.10

Moderatorprof. Aleksander Lipatow

 

 • o. Damian Synowiec (Zakon Ojców Franciszkanów w Krakowie), Kult Przenajświętszej Bogarodzicy na Ukrainie w posłaniach św. Jana Pawła II oraz papieża Franciszka Культ Пресвятої Богородиці в посланнях св. Івана Павла II та папи Франциска
 • Włodzimierz Mokry (Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ), Analogie, podobieństwa i konsekwencje działań św. św. Cyryla i Metodego z mniejszością bułgarską i macedońską w greckiej kolonii Saloniki w IX wieku oraz owoce spotkań Metropolity Krakowskiego Karola Wojtyły oraz św. Jana Pawła II z ukraińską mniejszością narodową w Krakowie do roku 2004 – Аналогії, подібності та наслідки діяльності святих Кирила та Мефодія з болгарською та македонською меншинами в грецькій колонії Салоніки в ІХ столітті, а також плоди зустрічей митрополита Кракова Кароля Войтила та Св. папи Івана Павла II з українською національною меншиною у Кракові до 2004 року
 • Sergii I. Holovashchenko (Сергій Головащенко) (Akademia Kijowsko-Mohylańska), „Біблійний світ” як духово неподільна Европа — омріяний світ Папи Йоана-Павла ІІ  „Świat Biblijnyjako duchowo niepodzielna Europa – wymarzony świat papieża Jana Pawła II
 • Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański), Święty Jan Paweł II a protestanci Святий Іван Павло ІІ та протестанти
 • Karolina Wantuch-Gazda (Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ), Zainteresowania i spotkania
  św. Jana Pawła II z Żydami
  Зацікавлення та зустрічі св. Івана Павла II з євреями

 

12.10-12.30 przerwa kawowa – перерва на каву

12.30-14.10

Moderatorprof. Sergii I. Holovashchenko

 

 • Aleksander Lipatow (Отдел истории славянских литератур | Институт славяноведения Россиской академии наук), Przezwyciężenie instytucjonalnego rozbicia pierwotnej istoty chrześcijaństwa w myśleniu Zachodu i Wschodu Europy: św. Jan Paweł II i Władimir SołowjowПодолання інституційного розпаду первинної сутності християнства у мисленні Заходу та Сходу Європи: св. Іван Павло II та Володимир Соловйов
 • Oleg Hnatiuk (Bractwo św. Włodzimierza, Gdańsk), Obraz współtwórcy chrześcijańskiej Europy św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w myśli i posłaniach do Ukraińców św. Jana Pawła II - Образ співтворця християнської Європи св. Володимира Хрестителя Київської Русі в думках і посланнях до українців св. Івана Павла II
 • Ewa Kocój (Instytut Kultury UJ), Wizerunek papieża Jana Pawła II w mediach rumuńskich podczas pielgrzymki do RumuniiОбраз папи Івана Павла II в румунських ЗМІ під час паломництва до Румунії
 • Agnieszka Gronek (Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ), Modlitwa Jana Pawła II na Askoldowej Mogile przed Zarwanicką ikoną. Wymowa symbol Молитва Івана Павла II на Аскольдовій Могилі перед іконою Зарваницької Богородиці. Вимова символу
 • Oleg Aleksejczuk (Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie), Udział kardynała Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II w uroczystościach i modlitwach z ukraińską mniejszością narodową w Polsce w latach 1972-1999 podczas pielgrzymek do Polski Участь кардинала Кароля Войтила –  св. Івана Павла ІІ в урочистостях та молитвах з українською національною меншістю у 1972-1998 роках під час паломництв до Польщі

 

14.10-15.20 przerwa obiadowa – обідня перерва

 

15:20-16.40

Moderatordr hab. Agnieszka Gronek

 

 • Anna Michałko (Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ), Znaczenie ikonograficznych i poetyckich wizerunków Przenajświętszej Bogarodzicy w życiu duchowym Ukraińców od przyjęcia chrztu przez św. Włodzimierza w papieskich posłaniach i modlitwach Maryjnych św. Jana Pawła IIЗначення іконографічних та поетичних образів Пресвятої Богородиці в духовному житті українців від хрещення Київської Русі св. Володимиром в папських посланнях і Марійних молитвах св. Івана Павла II
 • Paweł Sekuła (Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ), Ukraina w myśli św. Jana Pawła II w opinii elit Krakowa – Україна в думці св. Івана Павла ІІ в поглядах еліти Кракова
 • Małgorzata Porębska (Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ), Znaczenie pamięci w publikacjach i nauczaniu św. Jana Pawła II – Значення пам'яті в публікаціях і вченнях св. Івана Павла II
 • Ludmyła Pidkujmucha (Akademia Kijowsko-Mohylańśka), Висвітлення і рецепція приїзду в Україну Папи Римського Івана Павла ІІ в українських ЗМІ – Ukazanie i recepcja wizyty Jana Pawła II na Ukrainie przez ukraińskie środki masowego przekazu

 

16.40-17.00 – przerwa

 

17.00-18.00

Moderatorprof. dr hab. Włodzimierz Mokry

 

 • Sofija Nahirna (Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ), Pragnienie uzdrowienia „wschodniego płuca” chrześcijaństwa wyrażone przez św. Jana Pawła II podczas pielgrzymki w Kijowie w 2001 roku Прагнення зцілення "східної легені" християнства, виражене св. Іваном Павлом ІІ під час паломництва до Києва у 2001 році
 • Maryna Szamraj (Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ), Radość Liny Kostenko z wygłaszania papieskich kazań w języku ukraińskim przez św. Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Kijowie i Lwowie w 2001 roku – Радість Ліни Костенко від виголошених українською мовою папських проповідей св. Івана Павла II під час його паломництва до Києва та Львова у 2001 році
 • Stefan Kłapyk, Stefan Hładyk, Aleksander Maślej, Wacław Szlanta (Zjednoczenie Łemków), Od zainteresowania kard. Karola Wojtyły Łemkowszczyzną do spotkania i składania darów św. Janowi Pawłowi II przez prawosławnych i greckokatolickich Łemków w 1997 roku podczas ekumenicznej modlitwy o realizację pielgrzymki na Ukrainę odbytej w 2001 roku  kaplicy św. św. Borysa i Gleba Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie przy ul. Kanoniczej 15Від зацікавлень кардинала Кароля Войтила Лемківщиною до зустрічей та вручення дарів св. Івану Павлу II православними та греко-католицькими лемками у 1997 році під час екуменічної молитви за здійснення паломництва в Україну, здійсненого у 2001 році, в каплиці Святих Бориса та Гліба Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові на вул. Канонічій 15

 

 

20 minutowy film „Radosna wizyta” o wspólnej z Papieżem-Słowianinem ekumenicznej modlitwie ukraińskich grekokatolików, prawosławnych, rzymokatolików, Ormian i Żydów o radość z różnic narodowych i religijnych oraz o pomyślną realizację pielgrzymki na Ukrainie w kaplicy pierwszych męczenników Rusi Kijowskiej św. św. Borysa i Gleba Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

20-хвилинний фільм "Радісний візит" про спільну з папою-слов’янином екуменічну молитву українських греко-католиків, православних, римо-католиків, вірменів та євреїв про радість від національних та релігійних різниць та про успішну реалізацію папської прощі в Україну в каплиці перших мучеників Київської Русі Святих Бориса та Гліба Фундації Святого Володимира Хрестителя Київської Русі у Кракові

 

Dyskusja podsumowująca konferencje i przyjęcie dokumentów – Підсумкова дискусія та прийняття документів 


https://www.facebook.com/Fundacja-św-Włodzimierza-Фундація-св-Володимира-722959534720731/