BIBLIOTEKA

Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza 
— Бібліотека Фунадіії св. Володимира

e-mail: fondsw@poczta.onet.pl


Spis książek w układzie alfabetycznym
według autorów.
Książki w języku ukraińskim, rosyjskim, białoruskim
А-Б-В-Г-Ґ-Д     Е-Є-Ж-З-И-І-Й-К-Л
М-Н-О-П-Р     С-Т-У-Ф-Х-Ц-Ч-Ш-Щ-Ю-Я
Książki w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, słowackim...
Список часописів – Spis czasopism

Czytelnia — Читальня: 
Wersje elektroniczne książek — електронні версії книжок:

 

"Między Sąsiadami — Між сусідами", № 1


"Między Sąsiadami — Між сусідами", № 2


"Między Sąsiadami — Між сусідами", № 3


"Między Sąsiadami — Між сусідами", № 4

 

"Między Sąsiadami — Між сусідами", № 5–6


"Między Sąsiadami — Між сусідами", № 7


"Między Sąsiadami — Між сусідами", № 8


Сорочку мати вишила мені...” Декоративно-ужиткове мистецтво української громади Кракова
“Soroczku maty wyszyła meni...” Sztuka użytkowa ukraińskiej społeczności Krakowa

 

Никифор Дровняк. 100-ліття від дня народження, 1995
Nikifor Drowniak. 100-lecie urodzin, 1995

 

Włodzimierz Mokry, Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu. Szewczenko, Kostomarow, Szaszkiewicz
Володимир Мокрий, Література і філософсько-релігійна думка українського романтизму. Шевченко, Костомаров, Шашкевич


Володимир Мокрий, Церква в житті українців


Włodzimierz Mokry, Apostolskie Słowo Jana Pawła II na Ukrainie
Володимир Мокрий, Апостольське Слово Iвана Павла II в Українi


Włodzimierz Mokry, "Ruska Trójca". Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku

 

“Краківські українознавчі зошити

” — “Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”  t. I–II 1992–1993
“Краківські українознавчі зошити” — “Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” , t. III–IV 1994–1995

“Краківські українознавчі зошити” — “Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” , t. V–VI 1996–1997

“Краківські українознавчі зошити” — “Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” , t. VII–VIII 1998–1999

“Краківські українознавчі зошити” — “Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” , t. IX–X 2000

“Краківські українознавчі зошити” — “Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” , t. XI–XII 2010


"Horyzonty Krakowskie" — "Краківські обрії" 1998, nr 7/8

 

 

 

 

  • Lilia Szewcowa, Ukraina – punkt zwrotny, fragment książki: Лилия Шевцова, Одинокая держава. Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом, Москва 2000, с. 116–121.

  • Лілія Шевцова, Україна – як віха, фрагмент книжки: Лилия Шевцова, Одинокая держава. Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом, Москва 2000, с. 116–121.