APEL KRAKOWSKIEGO śRODOWISKA AKADEMICKIEGO DO WSPóLNOTY MIęDZYNARODOWEJ

Kraków, dnia 18.12.2013 r.

Apel krakowskiego środowiska akademickiego do wspólnoty międzynarodowej w obronie represjonowanych przez władze Ukrainy studenckich aktywistów Euromajdanów w Kijowie i całej szczególnie Wschodniej i Południowej Ukrainie


My, uczestnicy trzech „Akcji Wsparcia Eurointegracji Ukrainy w Krakowie”, zwracamy się z gorącym apelem o zaprzestanie represji stosowanych przez władze Ukrainy wobec aktywistów Euromajdanów w Kijowie i innych ośrodkach akademickich całej Ukrainy. Wiadomo nam, że represje te nasiliły się zwłaszcza po podpisaniu rosyjsko-ukraińskich umów ekonomicznych 17 grudnia 2013 r. w Moskwie. Władze Ukrainy uznały bowiem, że podpisanie umów przez prezydentów Ukrainy i Federacji Rosyjskiej rozwiązało nabrzmiałe od lat problemy ekonomiczne, społeczno-polityczne i cywilizacyjne na Ukrainie. Jak za czasów z trudem odchodzącego komunizmu, obecne władze Ukrainy z jednej strony organizują opłacane wiece poparcia dla swej nieuczciwej i pozbawionej perspektyw polityki, z drugiej zaś strony – represjonują aktywistów studenckich za udział w Euromajdanach, których organizowanie uznają za nieuzasadnione, zakłócające porządek publiczny i dlatego niezgodne z prawem. Jest to kolejny przykład uciekania się do podwójnej moralności oraz stosowania wybiórczego, politycznie motywowanego prawa i orzekania niesprawiedliwych wyroków sądowych. Władze Ukrainy zdają się przy tym zapominać o głównej przyczynie protestu uczestników Euromajdanów, którą jest odstąpienie rządu ukraińskiego od obiecywanej przez lata i przygotowanej do podpisania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Ogólnonarodowy już dziś protest Ukraińców jest tym bardziej uzasadniony i słuszny, że decyzja wykonawczych władz rządu Mykoły Azarowa o odstąpieniu od podpisania tej umowy podjęta została z naruszeniem obowiązującej Konstytucji Ukrainy (ponieważ władza wykonawcza podjęła ją bez konsultacji i akceptacji parlamentu i przedstawicieli społeczeństwa).

Wręcz zadziwiające jest przy tym, że niekorzystne umowy dotyczące cen gazu w 2009 roku podpisywali premierzy obu krajów: Julia Tymoszenko i Władimir Putin. Obecne zaś umowy w Moskwie, m.in. dotyczące również cen gazu, analogicznie podpisano z pominięciem parlamentu i społeczeństwa z tą różnicą, że podpisane zostały już nie przez premierów, jak było to wcześniej, lecz przez prezydentów – Wiktora Janukowycza i Władimira Putina.

Najdziwniejszym i zrozumiałym tylko dla wtajemniczonych jest fakt, że zakładnikiem wybuchającej od lat, na dodatek w zimie, wojny gazowej nieprzypadkowo stała się była premier Julia Tymoszenko. Zgodnie z oczekiwaniami niektórych państw UE była premier Julia Tymoszenko podpisała umowę gazową z ówczesnym premierem Rosji Władimirem Putinem. Należy zatem zapytać, kiedy zostanie uzgodniony przez Parlament Europejski solidaryzm energetyczny, niezbędny do wyeliminowania z polityki państw UE czynnika politycznego przy ustalaniu cen gazu, które są ustalane jak widać nawet nie z „Gazpromem”, a wprost z prezydentem Federacji Rosyjskiej. Tylko po ustaleniu rynkowych wolnych od polityki cen na gaz, możliwa stanie się pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (CEFTA), stanowiąca integralną część Umowy Stowarzyszeniowej. Tylko przy zagwarantowaniu rynkowych cen gazu możliwa jest kierująca się rachunkiem ekonomicznym wymiana handlowa i promowanie dobrobytu społecznego w krajach europejskich.

Mamy głęboką nadzieję, że w rozumieniu przyczyn konfliktu ukraińskich władz ze społeczeństwem ukraińskim wspólnota międzynarodowa pójdzie śladem nowego ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, a także kanclerz Angeli Merkel, premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, ministra spraw zagranicznych Szwecji Carla Bildta, a zwłaszcza w ślady najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej od lat aktywnie i konsekwentnie wspierających eurointegracyjne pragnienia Ukrainy.

Jak wiadomo ostatnią umowę ukraińsko-rosyjską podpisaną w Moskwie wraz z „obniżką” ceny na gaz minister Frank-Walter Steinmeier błyskotliwie i trafnie określił jako tak samo „skandaliczną”, jak pobicie pokojowo demonstrującej na Euromajdanach młodzieży ukraińskiej.

My także mamy nadzieję, że umowa podpisana w Moskwie nie przeszkodzi podpisaniu umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE.

Pragniemy przy tym podkreślić, że przywódcy państw Unii Europejskiej oraz przedstawiciele najwyższych władz Parlamentu Europejskiego, z którymi wielokrotnie debatowały zapraszane do Brukseli i stolic państw UE najwyższe władze Ukrainy, obiecując spełnienie wszystkich warunków niezbędnych do podpisania umowy stowarzyszeniowej w Wilnie mają mandat do odwiedzania Euromajdanu w Kijowie, który jest stolicą nie tylko samych władz ukraińskich, ale przede wszystkim pokojowo wyrażającego swój sprzeciw społeczeństwa.

Władze Parlamentu Europejskiego i przywódcy państw UE nie ingerują zatem w żaden sposób w sprawy wewnętrzne i problemy Ukrainy, jak głoszą to władze Federacji Rosyjskiej, a jedynie chcą zrozumieć powody nagłej rezygnacji władz Ukrainy z wypracowywanej przez lata i przygotowanej umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE. Właśnie podpisania takiej umowy pragnie kolejny raz oszukana przez władze Ukrainy zasadnicza część niesłyszanego od trzech tygodni przez władze Ukrainy społeczeństwa ukraińskiego, które ponosi koszty wojny handlowej z Rosją, ale pokojowo demonstruje swoją europejską przyszłość na Euromajdanach w całej Ukrainie i w demokratycznym świecie.

Wiedząc do jak trudnej sytuacji władze Ukrainy doprowadziły naród ukraiński wierzymy głęboko, że wspólnota międzynarodowa podzieli naszą troskę o pokojowe rozwiązanie konfliktu na Ukrainie poprzez przystąpienie do dialogu władzy ze społeczeństwem. Naszą prośbę o pomoc społeczności międzynarodowej w rozpoczęciu dialogu władz Ukrainy z protestującymi i pokojowe rozwiązanie kryzysu politycznego i społeczno-kulturalnego od 22 lat niezależnej od Rosji Ukrainie potęgują doświadczenia naszych rodziców, którzy przeżyli dramat stanu wojennego, wprowadzonego w 1981 roku w Polsce przez Wojciecha Jaruzelskiego, tłumaczonego do dziś w niektórych kręgach społeczeństwa w Polsce jako wybranie „mniejszego zła”. Jak przekonaliśmy się uczestnicząc w Euromajdanie w Kijowie celem pokojowych demonstracji na Euromajdanach w Kijowie i całej Ukrainie jest zwyciężanie zła dobrem a fałszu prawdą, głoszoną przez młodzież z Euromajdanów, której nie chcą słyszeć obecne władze Ukrainy, uciekające się fałszowania rzeczywistości, a zwłaszcza wyborów do wszystkich szczebli władzy.

Chcemy przy tym podkreślić, że protestująca na Euromajdanach młodzież kieruje do władz wciąż pozostające bez odpowiedzi następujące, najważniejsze pytania: dlaczego zerwano rozmowy akcesyjne? Ponieważ władze nie odpowiadają młodzieży w Kijowie na to zasadnicze pytanie, my jako uczestnicy Euromajdanu w Kijowie – czujemy się zobowiązani, aby w imieniu naszych ukraińskich przyjaciół zadać te pytania z nadzieją, że z naszą pomocą ich głos zostanie w końcu usłyszany przez władze Ukrainy, a nurtujące demonstrującą na Euromajdanach młodzież pytania o losy ich ojczyzny zostaną zrozumiane oraz pokojowo rozwiązane.

Dla nas sygnatariuszy niniejszego apelu studiujących historię i życie współczesnej Ukrainy - jako przyszłych analityków życia politycznego, społecznego i kulturalnego, podobnie jak i dla młodzieży ukraińskiej na Majdanach niezrozumiałe są następujące kluczowe dla dalszego funkcjonowania państwa ukraińskiego problemy i decyzje władz ukraińskich:

1) Nie możemy do końca zrozumieć w jakim systemie politycznym rozwiązywane są kwestie społeczno – polityczne na Ukrainie? Czy jest to system prezydencko-parlamentarny czy jednak zmieniony z naruszeniem wcześniej obowiązującej ustawy zasadniczej i po 2010 roku zmieniony na prezydencki? Na jakiej zatem podstawie przedstawiciel władzy wykonawczej – premier i cały rząd Mykoły Azarowa bez akceptacji, czy chociażby konsultacji z parlamentem przerwał rozmowy akcesyjne z Unią?

2) Czym należy wytłumaczyć fakt, że ustalenia ceny gazu na 405 dolarów za m3 w 2009 roku podpisywali ówczesny premier Rosji Władimir Putin, a ze strony Ukrainy – była premier, dziś uwięziona Julia Tymoszenko, natomiast analogiczną umowę ukraińsko-rosyjską w Moskwie ustalającą także cenę gazu podpisali prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin i prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz?

Środowiska akademickie Krakowa pilnie obserwujące i analizujące fakty i rozwój wydarzeń na Ukrainie mają coraz większe problemy ze zrozumieniem podejmowanych przez władze Ukrainy często sprzecznych ze sobą decyzji i podpisywaniem nieuzasadnionych dokumentów, czego – jak relacjonowali nam w Kijowie nasi koledzy – nie rozumieją także eksperci ukraińscy. Informujemy przy tym uprzejmie, że delegacja studentów ukrainistyki i ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellonskiego, która odwiedziła w dniach 12-15 grudnia Euromajdan w Kijowie, gdzie miała możliwość osobistego przekonania się, że wysiłki naszych rówieśników na rzecz rozwiązania konfliktu w Ukrainie wynikają wyłącznie z czystych intencji, a podejmowane przez młodzież studencką działania są pokojowe i zgodne z prawem.

Mając tę wiedzę uważamy, że niedopuszczalne jest stosowanie wobec naszych kolegów – Ukraińców represji (fakty ich występowania można zweryfikować między innymi kontaktując się z organizacją Jevromajdan SOS). Z przedstawionych wyżej powodów zwracamy się do międzynarodowej wspólnoty z gorącą prośbą o obronę nie wysłuchanych przez władze Ukrainy, lecz represjonowanych uczestników Euromajdanów i pomoc w realizacji ich słusznych postulatów, dotyczących europejskiej przyszłości Ukrainy.

Rozpoczęcie dialogu władz ze społeczeństwem jest o tyle pilne i wymagające niezwłocznej pomocy ze strony wspólnoty międzynarodowej, że w ostatnim czasie władze ukraińskie podjęły szereg niezgodnych z prawem decyzji, a także z tych powodów, że rozmów tych nie jest w stanie podjąć rząd Mykoły Azarowa, który brał udział w sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2004 roku i wobec którego nie zostało nawet wszczęte śledztwo, jak czyni się to w takich sytuacjach w każdym demokratycznym kraju. Obecny premier M. Azarow – czego nawet nie ukrywa – wziął odwet na „pomarańczowych”, którzy w jego przekonaniu doszli do władzy nie drogą wyborów, które – zdaniem Partii Regionów – w 2004 roku wygrał już w drugiej turze W. Janukowycz, ale wykazując cierpliwość, Janukowycz oddał władzę pod presją twórców „pomarańczowej rewolucji”.

Mamy nadzieję, że przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej w Ukrainie nad nieprawdą, zwycięży prawda która jest konieczna podczas w pełni przejrzystych i uczciwych wyborów w Ukrainie, co pozwoli wyłonić autentyczne władze Ukrainy, rozumiejące przyczyny odwiecznych nieszczęść Ukraińców oraz pragnienia ich ojców i dziadów.

Dlatego gorąco prosimy o wsparcie całą wspólnotę międzynarodową naszych kolegów w Ukrainie.

Organizatorzy trzech Akcji Wsparcia Eurointegracji Ukrainy w Krakowie

Koło Wschodnie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Grażyna Malinowska
e-mail: wschodnie.poczta@gmail.com

Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego „Wernyhora”
Jacek Wojciechowski
e-mail: wernyhora@e-mail.ua

Koło Naukowe Ukrainistów UJ
Klaudia Raczek
e-mail: kn.ukrainistow@gmail.com

Katedra Ukrainoznawstwa
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Włodzimierz Mokry
e-mail: ukrainoznawstwo@uj.edu.pl


Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ
ul. Piłsudskiego 13
31-109 Kraków
Polska – Poland

P.S. W załączeniu przesyłamy towarzyszący nam podczas naszych demonstracji w Krakowie i Kijowie plakat mówiący o najbardziej znaczących w dziejach Ukrainy faktach.Krakow, 18.12.2013

The appeal of Krakow academia to the international community in defense of the oppressed student activists of Euromaidan in Kyiv and throughout, especially Eastern and Southern Ukraine by the Ukrainian authorities

We, the participants of three "Support Actions of Euro-integration of Ukraine in Krakow", turn to you with an urgent appeal to cease repression used by the Ukrainian authorities against activists of Euromaidan in Kyiv and other academic centers throughout Ukraine. We know that the repression has intensified, especially after the signing of the Russian-Ukrainian economic agreements on December 17th, 2013, in Moscow. The Ukrainian authorities recognize that signing the agreements by the presidents of Ukraine and the Russian Federation solved accumulated over the years economic, socio-political and civilizational problems of Ukraine. As in the days of slowly withdrawing communism, the current Ukrainian authorities on the one hand organized paid rallies in support of their policy which is unfair and devoid of any perspective, and on the other hand – they repress student activists for their participation in Euromaidan, an organization which they consider as unreasonable, disturbing public order and therefore illegal. This is another example of resorting to double standards and to the selective use of politically motivated rule of law and unjust judgments. The Ukrainian authorities seem to be disregarding the main cause of the protest of participants of Euromaidans, which is the withdrawal of the Ukrainian government from signing a long promised and prepared association agreement with the European Union. Nationwide protest of Ukrainians today is all the more justified and correct due to the fact that the decision made by the executive authorities of Mykola Azarov’s government to withdraw from the signing of this agreement violated the current Constitution of Ukraine (since the executive authorities made it without any consultation and approval of parliament and representatives of civil society).

Additionally, it is quite a curious fact that unfavorable contracts for natural gas prices in 2009 were signed by the prime ministers of both countries: Yulia Tymoshenko and Vladimir Putin. Currently, however, agreements signed in Moscow, including also one on gas prices, have been similarly signed bypassing the parliament and the public, with the difference that they have not been signed by the prime ministers, as it was before, but by the presidents - Viktor Yanukovych and Vladimir Putin.

The strangest and intelligible only to the inside circle is the fact that the hostage of the gas war erupting for years, in addition in winter, not accidentally became former Prime Minister Yulia Tymoshenko. As expected by some of the EU countries former Prime Minister Yulia Tymoshenko signed a gas contract with then Russian Prime Minister Vladimir Putin. It is therefore appropriate to ask when energy solidarity will be agreed on by the European Parliament which is required to eliminate from the policy of the EU countries a political factor in determining gas prices, which are being established, as can be seen, not with "Gazprom" but directly with the president of the Russian Federation. Only after establishing market free from policy pricing for gas, a thorough and comprehensive free trade area (CEFTA), which is an integral part of the Association Agreement will be possible. Only by ensuring the market prices for gas trade governed by the economic calculus and the promotion of social welfare in European countries can be possible.

We sincerely hope that in understanding the root causes of the conflict between the Ukrainian authorities and the Ukrainian society, the international community will follow in the footsteps of the new Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany Frank-Walter Steinmeier and Chancellor Angela Merkel, British Prime Minister David Cameron, Minister of Foreign Affairs of Sweden Carl Bildt, and especially in the footsteps of the highest authorities of the Republic of Poland who for years actively and consistently supported euro-integration desires of Ukraine.

It is a well-known fact that the latest Russian-Ukrainian agreement signed in Moscow with the reduction" of prices for gas, Minister Frank-Walter Steinmeier brilliantly and aptly described as being as "scandalous" as beating the peacefully demonstrating Ukrainian youth at Euromaidans.

We also hope that the agreement signed in Moscow will not prevent the signing of the association agreement between EU and Ukraine.

We would like to stress the fact that the leaders of countries of the European Union and the representatives of the highest authorities of the European Parliament who have repeatedly debated with the highest authorities of Ukraine, invited to Brussels and other EU capitals, promising fulfilling all the conditions necessary to sign an association agreement in Vilnius, have a mandate to visit Euromaidan square in Kyiv, which is not only the capital of the Ukrainian authorities, but mainly the capital of the Ukrainian society which peacefully expresses their opposition.

The authorities of the European Parliament and EU leaders therefore do not interfere in any way in the internal affairs and the problems of Ukraine as it is claimed by the Russian authorities. They only want to understand the reasons for the sudden resignation of the Ukrainian authorities from the Association Agreement with the European Union which has been prepared and achieved over the years. The essential part of unheard Ukrainian society that has been deceived and ignored for three weeks by the Ukrainian authorities expects yet again the signing of such an agreement. This is the Ukrainian society which bears the costs of a trade war with Russia, but peacefully demonstrates its European future at Euromaidans throughout Ukraine and the democratic world.

We deeply believe that with the realization of a difficult situation in mind to which the Ukrainian people were led to by the Ukrainian authorities, the international community will share our concern for a peaceful solution to the conflict in Ukraine by entering a dialogue between the authorities and the public.

Our request for assistance of the international community is to start a dialogue of the Ukrainian government with the protesters and peaceful solution to the political crisis and socio-cultural life of Ukraine which has been independent from Russia for 22 years are heightened by the experience of our parents, who survived the drama of martial law, introduced in 1981 in Poland by Wojciech Jaruzelski and interpreted to this day in some circles of society in Poland as choosing "the lesser evil".

As we have seen it from participation in Euromaidan in Kyiv, the aim of Euromaidan peaceful demonstrations in Kyiv and throughout Ukraine is to let the good defeat evil, and the truth win over the falsehood. The youth of Euromaidans preaches these values but the current Ukrainian authorities refuse to be attentive, resorting to falsifying reality, especially the elections for all levels of government.

We want to emphasize the fact that the youth protesting at Euromaidans direct the most important question to the authorities of their country: why have the EU Association talks been stopped? Since the authorities do not respond to this fundamental question put forward by the youth in Kyiv, we, as participants of Euromaidan in Kyiv - on behalf of our Ukrainian fellows, are committed to ask these questions with the hope that with our help, their voice will eventually be heard by the Ukrainian authorities, and that questions about the fate of their homeland’s future asked by the protesting youth will be understood and resolved peacefully.

For us, the signatories of this appeal studying the history and life of modern Ukraine - as future analysts of political, social and cultural life, as well as for youth in Ukraine at Maidan, the following, most crucial issues for the future functioning of Ukraine and decisions of Ukrainian authorities remain incomprehensible:

1) We do not quite understand in which political system in Ukraine the socio-political issues are resolved? Is it a presidential-parliamentary system or is it changed in violation of the Constitution in force before and after 2010 changed to the presidential? On what basis, then, did the Prime Minister and the Mykola Azarov’s Government without the approval or even consultation with the parliament stop the accession talks with the EU?

2) How do you explain the fact that determining the price of gas at $405 per m3 in 2009 then signed by the Prime Minister of Russia Vladimir Putin, and the former Prime Minister of Ukraine – Yulia Tymoshenko (imprisoned at the moment), now analogous Ukrainian- Russian agreement in Moscow fixing the price gas was signed by the President of the Russian Federation Vladimir Putin and the Ukrainian President Viktor Yanukovych?

Academic circles of Krakow who are diligently observing and analyzing the facts and developments in Ukraine have problems understanding conflicting decisions undertaken by the Ukrainian authorities and often unjustified signing of the documents. This phenomenon is also not understood by the Ukrainian experts themselves as it has been recounted to us by our Ukrainian friends in Kyiv.

We would like to inform that a group of students of Ukrainian Studies of the Jagiellonian University, who visited Euromaidan in Kyiv on 12-15 December, where they had the opportunity to personally become convinced that the efforts of our Ukrainian peers to resolve the conflict in Ukraine results solely from the pure intentions, and is undertaken by the students in a peaceful way and in accordance with the law.

With this knowledge, we believe that it is unacceptable to use repression against our fellow Ukrainians (the facts of the occurrence can be verified by contacting the organization of Euromaidan SOS). For the presented above reasons, we turn to the international community with the kind request as to defend the repressed Euromaidan participants who are not listened to by the Ukrainian authorities and to help participants achieve their legitimate demands for a European future of Ukraine.

As recently the Ukrainian authorities have taken a number of illegal decisions and what is more, the government of Mykola Azarov is not able to hold the talks, the start of a dialogue with the society is very urgent and requires immediate assistance from the international community. Azarov’s government participated in the rigged presidential elections in 2004 and the investigation has not been initiated so far, as it is done in such situations in any democratic country.

The current Prime Minister Mykola Azarov does not even hide the fact that he took revenge on those who in came to power not through elections but in the events of the Orange Revolution. According to the Party of Regions, in 2004 Viktor Yanukovych won the second round of elections, but showing his patience, Viktor Yanukovych relinquished power under pressure from the creators of the Orange Revolution.

We hope that with the support of the international community, the truth which is necessary for fair elections will prevail in Ukraine and this will help the authentic Ukrainian authorities emerge and understand the cause of eternal misery of Ukrainians and desires of their fathers and grandfathers.

Therefore, we kindly ask all the international community to support our fellows in Ukraine.

Organizers of the three "Support Actions of Euro-integration of Ukraine in Krakow"

Koło Wschodnie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Grażyna Malinowska
e-mail: wschodnie.poczta@gmail.com

Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego „Wernyhora”
Jacek Wojciechowski
e-mail: wernyhora@e-mail.ua

Koło Naukowe Ukrainistów UJ
Klaudia Raczek
e-mail: kn.ukrainistow@gmail.com

Katedra Ukrainoznawstwa
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Włodzimierz Mokry
e-mail: ukrainoznawstwo@uj.edu.pl

Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ
ul. Piłsudskiego 13
31-109 Kraków
Polska – Poland

P.S. Enclosed please find the attachment of our poster presenting the most significant facts in the history of Ukraine, which was used at our demonstrations in Krakow and in Kyiv.Краків, 18.12.2013 р.

Відозва краківського академічного середовища до міжнародної спільноти про припинення владами України репресій супроти студентських активістів Євромайданів у Києві і усіх містах особливо Східної і Південної України

Ми учасники трьох “Акцій підтримки євроінтеграції України у Кракові” звертаємось з гарячим закликом про припинення репресій, які стосує влада України супроти студентських активістів і громадських діячів Євромайданів у Києві та інших академічних осередків всієї, особливо Східної і Південної України.

Відомо нам, що репресії такі посилились особливо після підписання українсько-російських економічних договорів 17 грудня 2013 року в Москві.

Влада України дійшла висновку, що підписання президентами обох держав Віктором Януковичем і Владіміром Путіним з порушенням діючої Конституції тих договорів розв’язує назрілі від років проблеми України, як економічні, так і політично-суспільні й цивілізаційні. Як за часів з практикованого і ще до кінця не подоланого комунізму нинішня влада України з одного боку організовує проплачені за державні гроші мітинги підтримки своєї нечесної і безперспективної політики, З другого боку влада посилила переслідування студентських активістів за участь у Євромайданах, яких організовування вважає неоправданим і незаконним. Таким способом діюча влада протести студентів і парламентарної опозиції стосуючи подвійну моральність і вибіркові і політично вмотивовані судові вироки оцінює Євромайдани як незаконні суспільні заворушення.

Влада України хоче тим способом відвернути увагу суспільства і міжнародної спільноти від ніби нею не усвідомлюваних найважливіших причин протестуючої на Євромайданах молоді, опозиції та представників засадничої більшості українського суспільства. Влада не хоче бачити і чути, що безпосередньою причиною суспільних протестів українців на Євромайданах - як усвідомлюють їх активісти - є раптове припинення урядом Миколи Азарова, цебто виконавчою владою України, роками обіцюваної суспільству і підготовленої на різних площинах угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Загальнонаціональний, вже сьогодні, протест українського суспільства є тим більш оправданий і правильний, що рішення виконавчої влади про зупинення євроінтеграції України не є згідне з Конституцією України. Уряд М. Азарова як виконавча влада прийняв це рішення без обговорення його у Верховній Раді, яку навіть про намір уряду не поінформовано.

Світову спільноту дивує від кількох років те, що якже не справедливий, економічно невигідний договір про ціни газу у 2009 році підписували прем’єр-міністри України й Російської Федерації – Юлія Тимошенко і Владімір Путін. Натомість сьогодні аналогічні договори у Москві, без схвалення Верховної Ради і оцінки відповідних організацій і без відома суспільства були підписані не прем’єр-міністрами, а президентами обох держав – Віктором Януковичем і Владіміром Путіном.

Як це не дивно, що заложником триваючої від років газової війни між Україною і Російською Федерацією хіба не випадково (а про цього причини можуть лише додумуватись найбільш поінформовані) стала засуджена політично вмотивованими судами України на сім років ув’язнення бувша прем’єр-міністр Юлія Володимирівна Тимошенко. Справу ту важко зрозуміти ще і тому, що вона згідно з очікуванням частини держав Євросоюзу підписала з тодішнім прем’єр-міністром В. Путіном невигідну для України, але корисну для Російської Федерації угоду про економічно неоправдану ціну 406 американських доларів за кубічний метр газу. Як бачимо лише після елімінування політичних аргументів з економіки, а особливо під час визначання ціни на газ стане можливою поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ), яка є інтегральною частиною угоди про членство України в Євросоюзі і гарантує покращення торгівельного обміну підвищення суспільного добробуту.

Маємо глибоку надію, що для зрозуміння причини конфлікту між українською владою і суспільством міжнародна спільнота піде за думкою нового міністра закордонних відносин Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який коротко і влучно коментуючи останній українсько-російський договір підписаний в Москві, назвав так само скандальним, як скандальним було побиття мирно демонструючих свій європейський вибір студентів Євромайданів. На його думку українсько-російський договір підписаний в Москві не зупинить євроінтеграційних прагнень українського народу, на що сподівається також канцлер Німеччини Ангеля Меркаль, прем’єр-міністр Великобританії Давід Кемерон, міністр закордонних відносин Швеції Карл Більдт, а на що особливо сподіваються представники найвищих влад Польщі, які від багатьох років витривало і послідовно підтримують євроінтеграційні стремління українського народу.

Хочемо наголосити, що державні лідери Євросоюзу та представники найвищих влад Європейського Парламенту, з якими неодноразово вели офіційні державні переговори найвищі представники української держави, котрі завжди обіцяли виповнення усіх умов, необхідних для підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом 28 листопада 2013 р. у Вільнюсі.

Після таких зустрічей і взаємних відвідин представники усіх держав ЄС і Європейського Парламенту, які сьогодні відвідують Україну ніяким способом не втручаються у внутрішні проблеми українського народу, як оцінюють це найвищі представники влад Російської Федерації. Європейські політики лише хочуть збагнути причини раптової резигнації влад України з підписання, роками узгіднюваної і підготовленої лише до підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Причини непідписання євроінтеграційної угоди є для західних політиків є тим більш незрозумілими, що прийняття такої євроінтеграційної угоди очікує і прагне черговий раз ошукана значуща більшість українського суспільства. Народ України ніяк не хоче погодитись на відступ від європейського майбутнього і тому у мирний спосіб демонструє вибір свойого майбутнього на Євромайданах всієї України і у всьому демократичному світі.

Знаючи до як важкої ситуації влада України довела український народ глибоко віримо, що міжнародна спільнота розділяє наші турботи і дбайливість про мирне подолання кризи в Україні дорогою діалогу між представниками діючої влади і суспільства. Наші піклування до влад України і міжнародної спільноти про започаткування конструктивного діалогу з протестуючими на Майданах студентами, представниками суспільства підсилюють переживання і досвід наших батьків, які пережили драму воєнного стану в Польщі у 1981 році, введеного генералом Войцехом Ярузельським. Як знаємо рішення генерала Ярузельського в деяких середовищах польських еліт і до сьогодні пояснюється як вибір “меншого зла”. Тим більшим злом могло бути – як пояснюється – використання совєтських танків для придушення польської 10-мільйонної “Солідарності”.

Натомість ціллю мирних демонстрацій на Майданах України, як переконались побувавши на них у Києві наші товариші з Ягеллонського університету у Кракові є перемагання зла добром, правдою неправди, якою послуговуються представники нинішньої влади. Невислухана тією владою молодь та опозиція протестують тому, що не отримали відповіді на головну причину – припинення євроінтеграційного вибору України.

Молодь і суспільство України питає, чому відібрано їм останню надію на гідне і краще життя їх дітей і онуків? Тому, ми як організатори та учасники Євромайдану у Києві почуваємось до обов’язку за їх дозволом і від імені їх невислуханих владами очікувань звертаємось з закликом до влад України і міжнародної спільноти про припинення репресій супроти активістів Євромайданів, вислухання їх і виповнення належних їм прагнень.

Для нас, авторів цієї відозви, вивчаючих історію і актуальне життя сучасної України, як майбутніх аналітиків та експертів суспільного, культурного і політичного життя України, подібно як і для української молоді зібраної на Євромайданах, абсолютно незрозумілими є наступні проблеми і питання.

1) Нам годі збагнути у якій політичній системі є вирішувані політичні питання в Україні, особливо ті найважливіші, що торкаються історично важливих рішень про оцінку минулого і вибір майбутнього життя дальших поколінь? Чи є це президентсько-парламентарна, чи президентська політична система і хто вирішує найважливіші проблеми громадян, їх права і обов’язки та проблеми зв’язані з захистом національних інтересів України, її незалежності, мирного способу життя і безпеки?

2) На якій основі представник виконавчої влади прем’єр-міністр Микола Азаров і його уряд без обговорення і акцептації Верховної Ради могли призупинити євроінтеграціний процес України з Євросоюзом на передодні підписання угоди у Вільнюсі?

Як можна оправдати факт що невигідний для України газовий договір підписали тодішній прем’єр-міністр Російської Федерації Владімір Путін, а з української сторони ув’язнена до сьогодні бувша прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко? Як пояснити те, що сьогодні аналогічні договори підписують у Москві президент Російської Федерації Владімір Путін і президент України Віктор Янукович знову без обговорення у Верховній Раді?

Академічне середовище Кракова, яке пильно стежить за розвитком подій у сусідній Україні усіх тих рішень ніяк не може збагнути як з політичної, так і економічної чи юридичної площини.

Інформуємо при тій нагоді, що делегація студентів української філології та українознавства Факультету Міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету, яка 12-15 грудня 2013 р. відвідала Євромайдан у Києві мала можливість особисто переконатись про волю, сподівання і стремління українських студентів. Краківські учасники майдану у Києві переконались, що зусилля наших українських ровесників і приятелів, продиктовані чистими намірами та випливають з переконання про можливість мирного і згідного з законом захисту їх прав і сподівань.

Тому маючи ті інформації від наших київських друзів прагнемо наголосити, що абсолютно неприпустиме є застосування репресій і фізичних ображень проти наших мирно налаштованих українських товаришів і приятелів (про факти застосування проти них репресій можна перевірити і верифікувати між іншим маючи контакти з організацією jevromajdan sos: https://www.facebook.com/EvromaidanSOS?fref=ts).

Усі представлені аргументи дозволяють нам звернутись до міжнародної спільноти з гарячим проханням про захист не почутих владою України, але переслідуваних учасників Євромайданів. Просимо тоді про допомогу про сповнення їх надій на європейське майбутнє України. Початок діалогу українських влад з суспільство є настільки пильне і вимагає необхідної швидкої допомоги міжнародної спільноти з тих приводів, що в останньому часі влада України прийняла низку не згідних з законом рішень, а також з тих приводів, що такого діалогу не в змозі почати уряд Миколи Азарова, який брав участь у фальсифікованих президентських виборах 2004 року, а проти якого не було навіть почате слідство, як це прийнято в таких ситуаціях у кожній демократичній державі. Діючий прем’єр Азаров не вкриває свого упередження до “помаранчевих”, які захопили владу не дорогою президентських виборів, які як вважає Партія Регіонів, переміг у другому турі Віктор Янукович. Тоді однак, будучи терпеливим, Янукович віддав свою перемогу під тиском творців помаранчевої революції.

Маємо надію, що з допомогою міжнародної спільноти в Україні неправду переможе правду, яка є необхідна під час вповні прозорих і чесних виборів в Україні усіх ланок влади. Такі вибори дозволять створити автентичні влади України, які розуміють причини відвічних нещасть українців, прагнення їх батьків і прадідів. Тому гаряче просимо про оборону і підтримку наших товаришів і приятелів в Україні.

Організатори трьох “Акцій підтримки євроінтеграції України у Кракові”

Східне коло студентів Ягеллонського університету
Гражина А. Маліновська
e-mail: wschodnie.poczta@gmail.com

Наукове коло студентів українознавства Ягеллонського університету “Вернигора”
Яцек Войцєховський
e-mail: wernyhora@e-mail.ua
Наукове коло україністів Ягеллонського університету
Клаудія Рачек
e-mail: kn.ukrainistow@gmail.com
Кафедра українознавства Факультету Міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету
Володимир Мокрий
e-mail: ukrainoznawstwo@uj.edu.pl


Katedra Ukrainoznawstwa WSMiP UJ
ul. Piłsudskiego 13
31-109 Kraków
Polska – Польща

З польської переклав Пьотр Левицький

P.S. У додатку пересилаємо супроводжуючий нас під час демонстрацій у Кракові і Києві плакат, який показує найбільш значимі в історії України факти.Załączone pliki: