Некролог - Христина Мокра - NEKROLOG - KRYSTYNA MOKRA
Єднаємося у скорботі і печалі 
з професором Володимиром Мокрим
з приводу смерті дружини 
блаженної пам’яті Христини Мокрої 
дбайливої Матері,
повного доброти лікаря 
та громадської діячки на ниві української культури 

Працівники Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові 


Łączymy się w bólu i smutku z prof. dr. hab. Włodzimierzem Mokrym 
z powodu śmierci Żony 
śp. Krystyny Mokrej 
troskliwej Mamy, 
pełnego życzliwości lekarza 
oraz działaczki społecznej na rzecz kultury ukraińskiej 

Pracownicy Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

 http://www.nekrologi.net/nekrologi/krystyna-mokra-z-domu-rogoc/51136738
http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,401167,Krystyna-Mokra-inne.html