Звернення проф. Володимира Мокрого у справі євроінтеграції України

Звернення проф. Володимира Мокрого у справі євроінтеграції УкраїниКраків, 22 листопада 2013 р.
Вельмишановний Пан
Президент України
Віктор Янукович

Голова Верховної Ради
Володимир Васильович Рибак

Прем’єр-міністр України
Микола Азаров

Міністр закордонних справ України
Леонід Кожара

Вельмишановні Голови парламентарних фракцій,
Депутати Верховної Ради України
усіх партій та депутати мажоритарники

Представники ЗМІ, громадських та наукових інституцій,
та усі громадяни ще незалежної, соборної і дай Боже усміхненої у майбутньому України

Шановні українці!

Після чорного четверга в уряді України і у Верховній Раді України 21 листопада 2013 р., я як громадянин Польщі і Євросоюзу, Ваш земляк народжений не в Україні, а також депутат Польського Сейму від “Солідарності” в 1989-1991 роках усіх Вас, кому не байдуже майбутнє України дуже прошу про наступне:


Будьте ласкаві і задумайтесь над компромісом, щоб прийняти закони, які необхідні для партнерської співпраці з Євросоюзом і для добра одної для Вас усіх Батьківщини. Опісля підписання угоди у Вільнюсі буде можна вносити поправки. Годі навіть допустити думку, що угода з ЄС не буде підписана. Всі знають, що у разі непідписання угоди у Вільнюсі неприятелі матимуть достатньо часу, щоб пригнобити Україну, а Євросоюз матиме свої не легкі проблеми та ще й вибори до Європейського Парламенту.


Як депутат Польського Сейму від “Солідарності” в 1989-1991 роках хочу Вас поінформувати, що нас з “Солідарності” було 161 депутатів, а комуністів 299 і ми їх переконували, просвічували і нам вдалося прийняти закони, завдяки яким ми “розкрутили” комунізм, а опісля почали визволятись усі народи Совєтської імперії.


Я Вас дуже прошу про діалог і прийняття компромісних, але необхідних для євроінтеграції законів, щоб не запропастити тієї шанси після 22 років незалежності України. Українці так як і люди “Солідарності” – це люди діалогу. Подумаймо разом і ще раз мирним способом продемонструймо свою волю жити у вільному, демократичному світі, що декларує більшість українських депутатів, президент і до вчора декларував уряд прем’єр-міністра Миколи Азарова. Припинення євроінтеграційних стремлінь України означає повернення до недотриманого царськими владами Переяслава (1654) і відкинення європейських цінностей.


Вже так маленько треба зробити, щоб протягнута Україні рука перших особистостей цивілізованого світу не зависла в повітрі на радість недругів, які не хочуть пізнати трагічної історії України та її відвічних прагнень.


Висилаю Вам уміщені в інтернеті слідуючі матеріали, які свідчать, що і західні, і східні сусіди України, як поляки і всі народи Євросоюзу, так і росіяни нас зрозуміють.


1. Прочитайте будь ласка, відчитаний молоддю у Кракові під пам’ятником Адама Міцкевича під час виборів Президента України 2004 року розісланий у чотирьох мовах Відкритий лист до студентів Російської Федерації і студентів-росіян, що живуть в Україні та в інших державах:
http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/mokry_pomarancza/cz_74.htm#list_ua
Открытое письмо студентам Российской Федерации и студентам-россиянам, живущим в Украине и в других странах:
http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/mokry_pomarancza/cz_74.htm#list_ru


2. Гляньте на український варіант книжки про євроінтеграцію працівника Європейського Парламенту Мацєя Ольхави “Зірки і Тризуб: Європейська інтеграція України”, Краків 2013, сс. 298:
http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/product-file/1385/Olchawa_Zirky_i_Tryzub.pdf


3. Прочитайте хоч один розділ “Україна – як віха” виданої у Москві у 2010 р. книжки Лілії Шевцової “Одинокая держава. Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом”
а) http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/szewcowa/szewcowa_ua.htm (український варіант)
б) http://carnegieendowment.org/files/shevzova_power.pdf (російський варіант)


4. Подивіться на зміст двох відкритих листів до Президента України про причини маргіналізації української мови як державної:
а) http://www.nestor.cracow.pl/wydarzenia/janukowych_lyst_ua.pdf (2012 р.)
б) http://www.nestor.cracow.pl/wydarzenia/2_lyst_janukowycz.pdf


5. Подивіться два фільми про Голодомор в Україні:
а) Фільм “Жнива розпуки”, знятий у 1985 році в Монтреалі:
http://www.nestor.cracow.pl/wydarzenia/Znyva_rozpuky.avi
б) Фільм “Закляття безпам'ятства. Голодомор на Луганщині” Ірини Магрицької з Луганська:
http://www.youtube.com/watch?v=txafj6TnrZQ


6. Благаю підтвердіть, що одержали мойого листа.


З добрим словом до Вашої хати та надією на спокій в душах кожного з Вас на нашій вже своїй землі

проф. д-р габ. Володимир Мокрий
керівник Кафедри Українознавства
Факультету Міжнародних і політичних студій
Ягеллонського університету
Kraków, 22 listopada 2013 r.

Wielce Szanowny Pan
Prezydent Ukrainy
Wiktor Janukowycz

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy
Wołodymyr Rybak


Prezes Rady Ministrów Ukrainy
Mykoła Azarow

Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy
Leonid Kożara

Wielce Szanowni Przewodniczący Frakcji Parlamentarnych
Deputowani Rady Najwyższej Ukrainy
wszystkich partii oraz deputowani jednomandatowych okręgów

Przedstawiciele mass mediów, instytucji obywatelskich i naukowych
oraz wszyscy obywatele jeszcze niezależnej, jedynej i daj Boże uśmiechniętej w przyszłości Ukrainy

Szanowni i Drodzy Ukraińcy!


Po czarnym czwartku w Radzie Ministrów premiera Mykoły Azarowa i w Parlamencie Ukrainy 21 listopada 2013 roku, ja jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, a jednocześnie Wasz Rodak urodzony nie w Ukrainie, a także poseł parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia “Solidarności” w latach 1989-1991 najserdeczniej proszę o wysłuchanie w następujących sprawach wszystkich komu nie jest obojętna przyszłość Ukrainy:


Bądźcie tak łaskawi i pomyślcie nad wypracowaniem i przyjęciem kompromisowych ustaw, które są niezbędne dla rozpoczęcia partnerskiej współpracy z Unią Europejską dla dobra jedynej dla Was wszystkich Ojczyzny. Po podpisaniu umowy w Wilnie 28.11.2013 r. będziecie możliwość wniesienia ewentualnych poprawek.


Trudno nawet dopuścić myśl, że umowa z Unią Europejską nie będzie podpisana. Wszyscy w cywilizowanych i demokratycznych państwach wiedzą, że w razie niepodpisania umowy w Wilnie, nieprzyjaciele Ukrainy będą mieli wystarczająco dużo czasu ażeby pogrążyć Ukrainę i znów podporządkować ją sobie. W tym samym czasie Parlament Europejski będzie miał dalej wiele problemów do rozwiązania, a także będzie to czas zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.


Jako poseł Polskiego Parlamentu z ramienia „Solidarności w latach 1989-1991 pragnę Was poinformować, że nas z „Solidarności” było w tych przełomowych latach 161 posłów, komunistów zaś 299 i my ich staraliśmy się przekonywać, oświecać i udało się nam uchwalić ustawy, dzięki którym „rozkręciliśmy” komunizm. W konsekwencji odtąd zaczęły się wyzwalać ze Związku Sowieckiego wszystkie narody.Bardzo Was proszę o dialog i przyjęcie kompromisowych, ale niezbędnych dla euroitegracyjnych dążeń Ukrainy ustaw, aby po 22 latach niezależnej Ukrainy nie została zaprzepaszczona szansa na godne życie wszystkich jej obywateli.


Pomyślmy razem i jeszcze raz w pokojowy sposób zademonstrujmy swoją wolną wolę życia w wolnym demokratycznym świecie, co deklaruje większość ukraińskich parlamentarzystów, prezydent i do dnia wczorajszego również rząd premiera Mykoły Azarowa. Zatrzymanie euroitegracyjnych dążeń Ukrainy oznacza powrót do niedotrzymanego przez władze carskie Perejasławia (1654) i odrzucenie wartości europejskich.


Już tak niewiele trzeba zrobić, żeby wyciągnięta do Ukrainy ręka pierwszych osób państw Unii Europejskiej nie zawisła w powietrzu ku radości nieprzyjaciół, którzy ani nie chcą poznać tragicznej historii Ukrainy, ani jej odwiecznych pragnień.


Przesyłam Wam zamieszczone w internecie następujące materiały, które świadczą, że i zachodni i wschodni sąsiedzi Ukrainy, zarówno Polacy, jak i inne narody Unii Europejskiej, a także Rosjanie rozumieją Ukraińców.


1. Zapoznajcie się proszę z odczytanym przez młodzież Krakowa pod pomnikiem Adama Mickiewicza podczas wyborów Prezydenta Ukrainy w 2004 roku, rozesłany w czterech językach List otwarty do studentów Federacji Rosyjskiej i studentów Rosjan, mieszkających na Ukrainie i w innych państwach:
http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/mokry_pomarancza/cz_74.htm#list_ru
http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/mokry_pomarancza/cz_74.htm#list_ua


2. Sięgnijcie po ukraiński wariant książki o eurointegracji Ukrainy napisanej przez pracownika Parlamentu Europejskiego Macieja Olchawy pt. „Gwiazdy i Tryzub. Europejska integracja Ukrainy”, Kraków 2013, s. 298:
http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/product-file/1385/Olchawa_Zirky_i_Tryzub.pdf


3. Przeczytajcie chociaż jeden rozdział pt. „Ukraina – punkt zwrotny” z wydanej w Moskwie w 2010 roku książki Lilii Szewcowej “Одинокая держава. Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом”:
a) http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/szewcowa/szewcowa_ua.htm (ukraiński wariant)
b) http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/szewcowa/szewcowa_pl.htm (polski wariant)


4. Zapoznajcie się z treścią dwóch otwartych listów do prezydenta Ukrainy dotyczących przyczyn marginalizacji języka ukraińskiego jako państwowego:
a) http://www.nestor.cracow.pl/wydarzenia/janukowych_lyst_ua.pdf (2012 r.)
http://www.nestor.cracow.pl/wydarzenia/janukowych_lyst_pl.pdf 
b) http://www.nestor.cracow.pl/wydarzenia/2_lyst_janukowycz.pdf


5. Obejrzycie dwa filmy o sztucznym głodzie w Ukrainie w latach 1932-1933:
a) Film „Żniwa rozpaczy” stworzony w 1985 r. w Montrealu:
http://www.nestor.cracow.pl/wydarzenia/Znyva_rozpuky.avi
b) Film „Przekleństwo niepamięci. Sztuczny głód na ziemi Łuhańskiej” autorstwa Iryny Mahryckiej z Łuhańska:
http://www.youtube.com/watch?v=txafj6TnrZQ


6. Będę bardzo wdzięczny za wiadomość potwierdzającą otrzymanie niniejszego listu, a zwłaszcza za przekazanie go Waszym znajomym i wszystkim zainteresowanym.


Z dobrym słowem do Waszych domów oraz z nadzieją na spokój w duszy każdego z Was na Waszej już swojej ukraińskiej ziemi


Prof. dr hab. Włodzimierz Mokry
kierownik Katedry Ukrainoznawstwa
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu JagiellońskiegoKraków, 22 November 2013  

Honourable
Viktor Yanukovych
President

Volodymyr Rybak
Chairman of the Verkhovna Rada

Mykola Azarow
Prime Minister

Leonid Kozhara
Minister of Foreign Affairs

Chairmen of all political fractions in the Verkhovna Rada
Members of the Verkhovna Rada

Representatives of the mass media, civic institutions, universities, and all citizens of what is still an independent Ukraine

Dear Ukrainians!

Following the black Thursday in Prime Minister Azarov's Cabinet of Ministers and in the Parliament on 21 November 2013, as a citizen of the Republic of Poland and the European Union, as your countryman not born in Ukraine, and as a member of the Polish Parliament from Solidarity from 1989 to 1991, I urge everyone who cares about Ukraine's future to consider the following:


Kindly consider developing and adopting the compromise bills that are necessary to begin Ukraine's association with the European Union for your own sake and the sake of the entire nation. After the signing the agreement in Vilnius on 11.28.2013, you will be able to vote on possible amendments.


It is hard to even imagine that the agreement with the European Union will not be signed. Everyone in the civilized and democratic world knows that if the agreement in Vilnius is not signed, the enemies of Ukraine will have enough time to sink Ukraine and subject it to their will. At the same time, the European Parliament will have other issues to deal and the European elections will also be on the agenda of the EU.


As a Member of Parliament from the Polish Solidarity movement from 1989-1991, I would like to inform you that during those ground-breaking years, there were 161 MPs from Solidary and 299 Communists. We tried to convince and enlighten them, which allowed us to enact laws that "deconstructed" communism. Consequently, from that time on, other nations began to liberate themselves from the Soviet Union.


I ask you to engage in dialogue and adopt the comprise amendments that are necessary for Ukraine's European integration so that after 22 years of independence this chance to improve the livelihood of Ukraine's citizens is not lost.  


Let's think together and once again demonstrate in a peaceful manner our free will to live in a free democratic world -  something has been declared by the majority of the Ukrainian parliament, the president, the government, and yesterday by Prime Minister Mykola Azarov. Halting Ukraine's European aspirations represents a return to the broken promises of the tsarist authorities made in Pereyaslav (1654) and is a rejection of European values.


So little is left to be done to accept the open hand of EU leaders and not push away the European Union, which would make Ukraine's enemies very happy.
I am sending you links to several materials which prove that Ukraine's friends, both from the East and West, from Poland and other nations of the European Union, as well as from Russia, understand Ukrainians.


1. Please consider the letter of young people from Krakow read at the monument of Adam Mickiewicz during Ukraine's presidential elections in 2004, distributed in four languages:
http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/mokry_pomarancza/cz_74.htm#list_ru
http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/mokry_pomarancza/cz_74.htm#list_ua


2. Please refer to the Ukrainian version of the book Stars and Trident: The European Integration of Ukraine by Maciej Olchawa, an official in the European Parliament, Kraków 2013, s. 298: http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/product-file/1385/Olchawa_Zirky_i_Tryzub.pdf


3. Please read at least on chapter "Ukraine – turning point" from the 2010 book published in Moscow by Lilia Shevtsova Одинокая держава. Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом:
a) http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/szewcowa/szewcowa_ua.htm (Ukrainian version)
b) http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/szewcowa/szewcowa_pl.htm (Polish version)


4. Familiarize yourself with the contents of two open letters to the President of Ukraine on the causes of the marginalization of the Ukrainian language:
a) http://www.nestor.cracow.pl/wydarzenia/janukowych_lyst_ua.pdf (2012 r.)
http://www.nestor.cracow.pl/wydarzenia/janukowych_lyst_pl.pdf 
b) http://www.nestor.cracow.pl/wydarzenia/2_lyst_janukowycz.pdf


5. Please watch two films about the Great Famine in Ukraine 1932-1933:
a) 1985 film Harvest of Sorrow created in Montreal.
http://www.nestor.cracow.pl/wydarzenia/Znyva_rozpuky.avi
b) „Przekleństwo niepamięci. Sztuczny głód na ziemi Łuhańskiej” by Iryna Mahrycka from Łuhańsk:
http://www.youtube.com/watch?v=txafj6TnrZQ


6. I would be most grateful if you could confirm the receipt of this letter and if you could pass it along to your colleagues.  


Sincerely,

Professor Włodzimierz Mokry
Chair of Ukrainian Studies  
Faculty of International and Political Studies
Jagiellonian UniversityДивись також:
І. Інформація про участь краківських студентів в демонстраціях за підтримку підписання угоди з Європейським Союзом:

1. http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,15003573,Mlodzi_Ukraincy_demonstrowali_w_Krakowie____Cel__Europa__.html#LokKrakTxt
2. http://wiadomosci.onet.pl/krakow/mlodzi-ukraincy-demonstrowali-w-krakowie/eljws
3. http://www.svidomo.org/defend_article/21825
4. http://zik.ua/ua/news/2013/11/23/molod_v_krakovi_vyyshla_pidtrymaty_ievrointegratsiyni_pragnennya_ukrainy_441818
5. http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/KPEC-9DQJQL
6. http://www.pravda.com.ua/news/2013/11/23/7002829/
7. http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1049224,mlodzi-ukraincy-demonstrowali-w-krakowie-skrzykneli-sie-na-facebooku,id,t.html
8. http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/spoleczenstwo/ukraineukraine-mlodzi-ukraincy-demonstrowali-w-krakowie/13110077/ukraineukraine-mlodzi-ukraincy-demonstrowali-w-krakowie/13110536
9. http://niezalezna.pl/48655-mlodzi-ukraincy-demonstrowali-w-krakowie-za-ue
Дивись також інші матеріали:


1.
Открытое письмо студентам Российской Федерации и студентам-россиянам, живущим в Украине и в других странах от 4 декабря 2004 г.:
http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/mokry_pomarancza/cz_74.htm#list_ru
Відкритий лист до студентів Російської Федерації і студентів-росіян, що живуть в Україні та в інших державах від 4 грудня 2004 року:
http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/mokry_pomarancza/cz_74.htm#list_ua


3.
Передмова-рекомендація В. Мокрого книжки М. Ольхави Зірки і Тризуб: Європейська інтеграція України, Краків 2013.
http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/product-file/1385/olchawa_wstep_mokry_ukr.pdf
Книжка М. Ольхави Зірки і Тризуб: Європейська інтеграція України, Краків 2013.
1. http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/product-file/1385/Olchawa_Zirky_i_Tryzub.pdf


4.
Стаття В. Мокрого, „За біль біліша” Україна Василя Стуса, у книжці: Василь Стус, ...Іще один кавалок з України, Вибрав і переклав: Анджей Новак. Вступ: Володимир Мокрий, Краків 2011
http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/product-file/670/02_stus_mokry_ua.pdf
http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/product-file/670/00_stus_tytul.pdf
http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/product-file/670/03_stus_zmist.pdf


5. Стаття В. Мокрого, Культурні, релігійні і політичні наслідки різного розуміння ідеї святих Кирила і Мефодія серед українців, поляків і росіян. Історично-культурні роздуми
W. Mokry, Kulturowe, religijne i polityczne konsekwencje różnego rozumienia idei świętych Cyryla i Metodego wśród Ukraińców, Polaków i Rosjan. Rozważania historyczno-kulturowe, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia - religia - kultura – polityka, red. Irena Stawowy-Kawka, Kraków 2012, s. 83-124.
http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/cms-page-file/21/mokry_kulturowe_m.pdf


5. Стаття Оксани Пахльовської “Проблема спадщини в українській культурі та форми його імперської експропріації” [“Problem dziedzictwa w kulturze ukrainskiej oraz formy jego imperialnej ekspropriacji”] у збірці: “Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine. The Foundations of Historical and Cultural Traditions in East Central Europe (International Conference, Rome, 28 April — 6 May 1990)”. (eds). J. Kloczowski, Ja. Pelenski et al., Rome-Lublin: Institute of East Central Europe, Foundation John Paul II, 1994, s. 137—152.
http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/cms-page-file/21/pachlowska_ua.pdf
Załączone pliki: