fundacja

Federacja Rosyjska - Wspólnota Niepodległych Państw. Tom 2

Autor Tomasz Kapuśniak
Miejsce wydania Lublin
Liczba stron 236
Rok wydania 2011

CENA: 25,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

SPIS TREŚCI: Tomasz Kapuśniak, Federacja Rosyjska- Wspólnota Niepodległych Państw 1991-2011: wprowadzenie; Anna Visvizi, Tomasz Kapuśniak, Federacja Rosyjska i WNP w szerszym kontekście regionalnym Azji: polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza; Wojciech Gizicki, Rosja- potężna będzie, wielkiej chwały; Michał Słowikowski, Miejsce i rola obszaru poradzieckiego w rosyjskim dyskursie publicznym na temat perspektyw polityki zagranicznej współczesnej Rosji; Andrzej Gil, Rosja jako państwo-imperium- powstanie i rozwój do końca XVII wieku; Maciej Raś, Obszar WNP jako czynnik wpływający na tożsamość międzynarodową Federacji Rosyjskiej; Alicja Curanović, Geopolityczne lęki w procesie samoidentyfi kacji Rosji po 1991 roku; Jakub Potulski, Zmienne koncepcje Wspólnoty Niepodległych Państw w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej; Marcin Tarnawski, Rosja wobec państw WNP- odbudowa imperium; Aleksandra Kuczyńska, Bezpieczeństwo kulturowe w Federacji Rosyjskiej; Tomasz Olejarz