fundacja

Emigracja z Polski po 1989 roku

Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 498
Rok wydania 2002

CENA: 49,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Książka zbiorowa pod redakcja Bolesława Klimaszewskiego Spis treści

 

Bolesław Klimaszewski: Wstęp

Krystyna Romaniszyn: Kulturowe implikacje i determinanty migracji międzynarodowych

Wiesław Hładkiewicz: Emigracja polska lat dziewięćdziesiątych. Sposoby opisu i wyjaśniania zjawiska

Marek Okólski: Ludzie na huśtawce — mobilność międzynarodowa ludności Polski w okresie transformacji

Ewa Jaźwińska: Migracje zagraniczne a kariery zawodowe

Paweł Kaczmarczyk: Uwarunkowania współczesnych migracji zagranicznych mieszkańców Polski — podejście mikroanalityczne

Bolesław Klimaszewski: Emigracja z Polski do Ameryki Północnej po 1989 roku widziana z perspektywy polskich i polonijnych opracowań biografistycznych

Janusz Wróbel: Podwójne życie polonusa, czyli ontologia emigranta po 1989 roku (Próba sformułowania hipotezy)

Krystyna Slany: Imigracja polska w Kanadzie w dekadzie lat dziewięćdziesiątych

Anna Seretny: Polskie szkolnictwo etniczne w Kanadzie — przegląd problemów

Ks. Stanisław Flis: Duszpasterstwo Polonii amerykańskiej a przemiany kulturowo-społeczne

Mariusz Szajnert: Pozorna amerykanizacja czy faktyczny izolacjonizm najnowszego wychodźstwa polskiego po roku 1989

Grzegorz Babiński: Współcześni emigranci polscy w USA. Przystosowanie na poziomie społeczności lokalnej. Wallington wczoraj i dzisiaj — 25 lat przemian  polonijnej społeczności

Kazimierz Adamczyk: Niedoemigrant w Iowa City, czyli amerykański dziennik Grzegorza Musiała

Adam Lizakowski: Kuzyn Józef albo Emigracja loteryjna po roku 1989 do Ameryki, czyli wyprawa po złote runo (Fragment nie opublikowanego opowiadania)

Tadeusz Nowakowski: Polonia w Szwecji po 1989 roku. Lepsza czy gorsza? Rachunek zmian

Adam Gałkowski: Polacy i osoby polskiego pochodzenia w życiu naukowym Francji na przełomie XX i XXI wieku

Ewa Bobrowska-Jakubowska: Artyści polscy we Francji po 1989 roku

Aleksandra Grzymała-Kazłowska: Sieci społeczne i kapitał migrancki wśród Polaków w Belgii

Małgorzata Warchoł-Schlottmann: Emigracja z Polski do Niemiec po roku 1989 — próba portretu zbiorowego

Maria Kalczyńska: „Emigracyjni” twórcy polskiej książki i prasy zamieszkali w Niemczech po 1989 roku (Próba opisu socjobibliologicznego)

Hans-Christian Trepte: Proces integracji i reintegracji polskiej literatury emigracyjnej po 1989 roku

Ewa Lipińska: Polscy imigranci początku lat dziewięćdziesiątych  w Australii

Urszula Kaczmarek: Polscy artyści w Perth — Małgorzata Włodarczak-Sarnecka i Longin Sarnecki

Arkadiusz Żukowski: Zmiany w liczebności Polonii w Republice Południowej Afryki w latach dziewięćdziesiątych

Noty o autorach

Indeks osób