fundacja

Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie w 2004 roku - Духовні джерела помаранчевої революції 2004 року в Україні

Autor Włodzimierz Mokry
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 200
Rok wydania 2006

CENA: 34,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Seria: Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom XI

Część I. Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie w 2004 roku
Частина І. Духовні джерела помаранчевої революції 2004 року в Україні

 • I. Плоди традиції 
 • I. Owoce tradycji 
 • II. Живучість державотворчої ідеї Т. Шевченка 
 • II. Żywotność państwowotwórczej idei T. Szewczenki 
 • III. До християнського коріння української культури 
 • III. Ku chrześcijańskim korzeniom kultury ukraińskiej 
 • IV. Україна і Росія – два бачення діяльності гетьмана Богдана Хмельницького та Івана Мазепи 
 • IV. Ukraina a Rosja – dwa widzenia dzieła hetmana Bohdana Chmielnickiego oraz Iwana Mazepy 
 • V. Спадщина кирило-мефодіївської традиції 
 • V. Dziedzictwo tradycji cyrylometodiańskiej 
 • VI. На спільній дорозі з поляками 
 • VI. Na wspólnej drodze z Polakami 

Część II. Udział w wydarzeniach pomarańczowej rewolucji
Частина IІ . Участь у подіях помаранчевої революції

 • Суспільний капітал України. Розмова з проф. Воло­ди­ми­ром Мокрим (3.12.2004 року – після повернення з Києва і Харкова) 
 • Społeczny kapitał Ukrainy. Rozmowa z prof. dr. hab. Włodzimierzem Mokrym (3.12.2004 roku – po powrocie z Charkowa i Kijowa) 
 • List otwarty do ustępującego prezydenta Ukrainy L. Kuczmy, przewodniczącego parlamentu, wszystkich deputowanych, przedstawicieli władz wykonawczych i samorządowych 
 • Лист до президента України Леоніда Кучми, Го­лови Вер­хов­ної Ради Володимира Литвина, де­пу­татів, представ­ни­ків виконавчої і самоурядової влади 
 • List do Prezydenta Ukrainy L. Kuczmy, przewodniczącego parlamentu W. Łytwyna, deputowanych, przedstawicieli władz wykonawczych i samorządowych 
 • Інтернет-розмова з Володимиром Мокрим, українознав­цем, спостерігачем президентських виборів в Україні, четвер, 25.11.2004 р. 
 • Czat internetowy z udziałem Włodzimierza Mokrego – ukrainoznawcy, obserwatora wyborów prezydenckich na Ukrainie, czwartek 25.11.04
 • Volodymyr Mokry, Professor of Ukrainian Studies, the observer of the second round of elections in Ukraine, Thursday 25.11.04 
 • Коментар до пропозиції Президента України Леоніда Куч­ми від 29.11.2004 року 
 • Komentarz do propozycji prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy z dnia 29.11.2004 r. 
 • Comments to the proposition made by the President of Ukraine as of 29.11.2004. 
 • Лист до Святійшого Отця Івана Павла ІІ від 1 грудня 
 • List do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 1 grudnia 2004 roku 
 • Лист до Святійшого Отця Івана Павла ІІ від 22 грудня 2004 року
 • List do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 22 grudnia 2004 roku 
 • Лист Архієпископа Леонарда Сандрі від 7 березня 2005 року 
 • List Arcybiskupa Leonarda Sandri z dnia 7 marca 2005 roku
 • Открытое письмо студентам Российской Федерации и сту­дентам-россиянам, живущим в Украине и в других странах 
 • List otwarty do studentów Federacji Rosyjskiej i studentów Rosjan, mieszkających na Ukrainie i w innych państwach
 • Відкритий лист до студентів Російської Федерації і сту­ден­тів-росіян, що живуть в Україні та в інших дер­жа­вах 
 • Open Letter Adressed to the Students of the Russian Federation and Russian Students Living in Ukraine and other Countries 
 • Звернення до Ректорів Вищих Шкіл в Польщі 
 • Apel do Rektorów Wyższych Uczelni w Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Постанова Ради Філологічного факультету Ягеллонсько­го університету в справі виборів президента України у 2004 році
 • Uchwała Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie wyborów prezydenta Ukrainy w 2004 roku 
 • Лист Конференції Ректорів Академічних Польських Шкіл до ректорів, професорів і студентів України 
 • List Konferencji Rektorów Akademickich Szkól Polskich do Rektorów, Profesorów i Studentów Ukrainy 

Bibliografia 
Indeks osób