fundacja

Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji, na Ukrainie w 2004 roku - Духовні джерела помаранчевої революції 2004 року в Україні

Autor Włodzimierz Mokry
Miejsce wydania Kraków
Liczba stron 200
Rok wydania 2006

CENA: 34,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

Seria: Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza, tom XI

Spis treści – ЗмістCzęść I. Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie w 2004 roku - Частина І. Духовні джерела помаранчевої революції 2004 року в Україні: I. Плоди традиції - I. Owoce tradycji; II. Живучість державотворчої ідеї Т. Шевченка - II. Żywotność państwowotwórczej idei T. Szewczenki; III. До християнського коріння української культури - III. Ku chrześcijańskim korzeniom kultury ukraińskiej; IV. Україна і Росія – два бачення діяльності гетьмана Богдана Хмельницького та Івана Мазепи - IV. Ukraina a Rosja – dwa widzenia dzieła hetmana Bohdana Chmielnickiego oraz Iwana Mazepy; V. Спадщина кирило-мефодіївської традиції - V. Dziedzictwo tradycji cyrylometodiańskiej; VI. На спільній дорозі з поляками - VI. Na wspólnej drodze z PolakamiCzęść II. Udział w wydarzeniach pomarańczowej rewolucji - Частина IІ. Участь у подіях помаранчевої революції.