fundacja

Dialog europejski Zachód-Wschód. Kultura-Polityka-Społeczeństwo

Autor Kmieciński Jerzy i Stępień-Kuczyńska Alicja
Miejsce wydania Toruń
Liczba stron 378
Rok wydania 2007

CENA: 38,00 zł

Dodaj do koszyka

Przy zamówieniach powyżej 300 zł
pokrywamy koszt przesyłki

OPIS

W warunkach współczesnych przemian cywilizacyjnych Europy, z jednej strony zorientowanych na unifikację fundamentalnych wartości społeczno-politycznych, z drugiej zaś, jednocześnie eksponujących potrzebę pielęgnowania dziedzictwa przyszłości, co ma na celu urzeczywistnianie idei „jedności poprzez różnorodność" wyjątkowe zjawisko i wartość polityczną stanowi dziedzictwo przeszłości słowiańskiej 1. Jest ono współcześnie postrzegane dychotomicznie, z jednej strony przypomina się w kontekście historycznym istnienie wspólnoty kulturowej narodów słowiańskich, wskazuje się na jej cechy charakterystyczne, drogi i meandry rozwoju i przemian, z drugiej zaś, pomija się - swoiście zapomina się - o współczesnym jej rezonansie społeczno-politycznym, istotnym z punktu widzenia kształtowania się nowego ładu europejskiego.Celem niniejszego studium jest zaprezentowanie przewartościowującego, systemowego oglądu dziedzictwa przeszłości słowiańskiej na tle specyfiki cywilizacji europejskiej. Hipotezą badaw